Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

81. rocznica wybuchu II wojny światowej – działania IPN

CENTRALA IPN

IPN BIAŁYSTOK

Delegatura IPN w Olsztynie

IPN GDAŃSK

 • 1 września 2020, Gdańsk – obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem prezesa IPN Jarosława Szarka
  • Godz. 4.00 – delegacja IPN wzięła udział w ceremonii złożenia kwiatów przy Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte;
  • Godz. 4.45 – pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte odbyła się główna uroczystość z udziałem przedstawicieli IPN.
  • Godz. 9.00 – delegacja IPN wzięła udział w uroczystości pod tablicą upamiętniającą harcmistrza Jana Ożdżyńskiego (budynek Dyrekcji Kolei, ul. Dyrekcyjna 2–4). Harcmistrz Jan Ożdżyński jest prawdopodobnie pierwszą ofiarą II wojny światowej w Gdańsku. W latach 1937–1939 pracował w Wolnym Mieście Gdańsku. Aktywnie działał w Gdańskiej Chorągwi ZHP, pełnił także funkcję referenta Polskiej Rady Sportowej. Ta ostatnia była przykrywką dla działających w Wolnym Mieście Gdańsku w konspiracji struktur Związku Strzeleckiego. Była to jedyna ofiara śmiertelna wśród Polaków tego dnia, poza Westerplatte oraz gmachem Poczty Polskiej w Gdańsku na Heveliusplatz. Chociaż same okoliczności jego śmierci pozostają nadal nieznane, to pewne przesłanki pozwalają sądzić, że zginął on z bronią w ręku. Tablica, ufundowana w 1986 roku, zlokalizowana jest na gmachu Dyrekcji Kolei w Gdańsku. Budynek przed wojną mieścił polskie instytucje, w tym Komendy Gdańskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy.
  • Godz. 10.00 – delegacja IPN wzięła udział w modlitwie i złożyła kwiaty pod Victoriaschule (dziś budynek Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24). To w Victoriaschule w dniach 1-15 września 1939 r. Niemcy torturowali i zamęczyli działaczy polskich w Wolnym Mieście Gdańsku. Szacuje się, że liczba aresztantów sięgała nawet 3 tys. osób. Część z nich została później przetransportowana m.in. do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof.
  • Godz. 12.00 – na placu Obrońców Poczty Polskiej przedstawiciele IPN wzięli udział w uroczystej Mszy św. w intencji poległych pocztowców. Po jej zakończeniu zaplanowano wystąpienia oficjalne, oddanie hołdu poległym oraz złożenie wieńców. Atak na budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku nastąpił równocześnie z rozpoczęciem ostrzału Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Pomimo przeważających sił nieprzyjaciela – użycia miotaczy ognia, ładunków wybuchowych, dział i wsparcia artyleryjskiego – pocztowcy bronili dostępu do budynku Poczty Polskiej przez czternaście godzin;
  • Godz. 14.00 – w Muzeum II Wojny Światowej – konferencja naukowa „Polegli na Westerplatte. Groby i szczątki westerplatczyków w świetle badań archeologicznych, genetycznych i historycznych oraz w kontekście procedur prawnych”. Partnerem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Wśród prelegentów prok. Tomasz Jankowski, naczelnik OKŚZpNP w Gdańsku;
  • Godz. 16.00 – delegacja IPN złożyła kwiaty na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie

Delegatura IPN w Bydgoszczy

 • 3 października 2020, Toruń – promocja książki „Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939”, red. T. Ceran, Toruń 2020. Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej rok temu, wydana przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej z Torunia i Delegaturę IPN w Bydgoszczy
 • 3 października 2020, Toruń – promocja książki dr Izabeli Mazanowskiej „Zbrodnia pomorska 1939 – Radzim”, wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy współpracy Delegatury IPN w Bydgoszczy

IPN KATOWICE

IPN KRAKÓW

Delegatura IPN w Kielcach

IPN LUBLIN

 • 1 września 2020, Lublin – prezentacja okolicznościowego baneru na fasadzie budynku IPN Lublin
 • 1 września 2020, Lublin – prezentacja wystawy elementarnej IPN „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji” na ogrodzeniu budynku Oddziałowego Archiwum IPN (od strony ul. Staszica) oraz Kościoła Garnizonowego (od strony al. Racławickich)
 • 8 września 2020, Kurów​ – otwarcie wyremontowanej kwatery żołnierzy WP z 1939 r. poległych w Kurowie podczas I bombardowania 
 • 17 września 2020, Janów Lubelski – odsłonięcie muralu upamiętniającego kpt. Józefa Majkę – zginął w 1940 r. w Charkowie (były dyrektor szkoły) na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. (uroczystości we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim oraz NBP Oddział w Lublinie. Planowany okolicznościowy koncert Norberta Smolińskiego w Janowskim Ośrodku Kultury)
 • 18–19 września 2020 – rajd z udziałem grup rekonstrukcyjnych „Szlakiem walk 8 Pułku Piechoty Legionów”
 • prezentacja w mediach społecznościowych aplikacji „Lublin.39. Bombardowanie Lublina. Dziennik z walczącego miasta” (spot filmowy)
 • uroczystości patriotyczne w rocznicę bitwy pod Wytycznem. Współpraca z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie

IPN ŁÓDŹ

 • 1 września 2020, Łódź – przedstawiciele oddziału IPN w Łodzi wzięli udział w uroczystościach przy pomniku Chwały Armii Łódź w parku Helenów
 • 1 września 2020, Łódź – zapalenie zniczy na kwaterach wojennych żołnierzy 1939 roku na Cmentarzu Wojskowym, Cmentarzu Doły oraz Cmentarzu na Mani
 • 1 września 2020, Zgierz – otwarcie wystawy plenerowej „Aleksander Falzmann (1887–1942) – bohaterski pastor” na Placu Kilińskiego

IPN RZESZÓW

 • 31 sierpnia 2020, Miękisz Nowy – odsłonięcie tablicy poświęconej parafianom z Miękisza Nowego zesłanym przez sowietów do Besarabii w styczniu 1941 roku oraz innym mieszkańcom wyznania greckokatolickiego wówczas wywiezionych. Ze względu na czas epidemii w regionie i bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników wydarzenia, uroczystości ograniczą się mszy świętej o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Miękiszu Nowym oraz do odsłonięcia pamiątkowej tablicy na cmentarzu
 • 1 września 2020, Rzeszów – udział przedstawicieli Oddziału IPN w Rzeszowie w obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie z udziałem kompanii honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (godz. 12.00)
 • 1 września 2020, Rzeszów akcja przekazania przedszkolom w Rzeszowie gry edukacyjnej „Pamięć 39” wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej
 • 1–30 września 2020, Wielopole Skrzyńskie – prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo” na rynku w Wielopolu Skrzyńskim.  Ekspozycja, która ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. Opowiada  o wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą
 • 7 września – 7 października 2020, Muzeum Opowieści w Rozalinie – prezentacja wystawy:„Podkarpacki wrzesień 1939”, ukazującej polskie jednostki wojskowe stacjonujące na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu przed wrześniem 1939 r. Zamieszczone fotografie pochodzą zarówno z lat dwudziestych, jak również z końca lat trzydziestych, kiedy następowały zmiany w wyposażeniu wojska i powstały pierwsze oddziały zmotoryzowane. Krótko scharakteryzowano też powstanie Armii „Karpaty”, jej dowódców i jednostki. Zasadnicza część wystawy przedstawia przebieg działań wojennych na Podkarpaciu jest też próba oceny strat ludzkich.
 • 20 września 2020, Harta – odsłonięcie tablicy upamiętniającej zesłanych na Syberię do katorżniczej pracy w 1945 r.
 • wrzesień 2020 prezentacja na stronach oddziału IPN w Rzeszowie wystawy „Wrzesień 1939”, ukazującej historię rozpoczęcie II wojny światowej w skali całego kraju, a także terenu dzisiejszego Podkarpacia. Na wystawie znalazły się opisy, historie, zdjęcia oraz obszerne kalendarium pomagając odbiorcy krok po kroku zapoznać się z prezentowanym tematem. Składa się z 9 plakatów, skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych odbiorców, dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych.

IPN SZCZECIN

IPN WARSZAWA

 • 9–30 września 2020, Kadzidło – prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo” w Bibliotece w Kadzidle
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży „Losy dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1939-45” w Bibliotece w Kadzidle

IPN WROCŁAW

 • Wrocław, 1 września 2020 – godz. 14:00 – uroczystość złożenia kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu – ceremoniał wojskowy (wraz z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim) 
 • Wrocław, 1 września 2020  zapalenie zniczy pamięci na grobach żołnierzy Września uhonorowanych wcześniej w projekcie „Ocalamy”.

Delegatura IPN w Opolu

 • Opole, 1 września 2020 – godz. 8:30, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy budynku dawnego Konsulatu Generalnego RP w Opolu
 • Opole, 1 września 2020 – godz. 9:00, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej Polaków wywiezionych do KL Buchenwald
 • Opole, 1 września 2020 – godz. 13:30, uroczystości pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego
do góry