Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. – Warszawa, 12 sierpnia 2020

W środę 12 sierpnia 2020 na budynku Warszawskiego Domu Technika przy ulicy Czackiego 3/5 uroczyście odsłonięta została tablica upamiętniająca udział członków Stowarzyszenia Techników w Warszawie w szeregach Armii Ochotniczej 1920 roku. W uroczystości uczestniczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej 1920 r. na budynku Warszawskiego Domu Technika – 12 sierpnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W południe zgromadzeni goście oddali hołd wszystkim żołnierzom, którzy na wieść o zbliżającym się wrogu wstąpili do Armii Ochotniczej. – Dziesiątki tysięcy ludzi poddało się mobilizacji. Efektem tej mobilizacji, do której przystąpiły wszystkie grupy społeczne, było wystawienie ponadstutysięcznej Armii Ochotniczej. Tą tablicą i tymi działaniami my 100 lat później składamy hołd żołnierzom – powiedział podczas uroczystości prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek w skierowanym do uczestników liście podkreśliła  rolę Armii Ochotniczej i podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy o niej: „Dziękuję organizatorom uroczystości za przypomnienie jakże ważnego rozdziału naszej historii walk o niepodległość (…). Jestem przekonana, że tablice w miejscach komisji werbunkowych przyczynią się do popularyzacji wiedzy o ochotnikach, których siła oręża i potęga ducha wspierały walczące szeregi armii”.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce przed nową tablicą na ścianie budynku Warszawskiego Domu Technika.

W uroczystości udział wzięli:  Małgorzata Gosiewska – wicemarszałek Sejmu, płk. Sebastian Ławniczak, w imieniu gen. Rajmunda Andrzejczaka – szefa Sztabu Generalnego WP, Zuzanna Zacharewicz – dyrektor Biura Wojewody, mł. insp. Robert Horosz – Biuro Edukacji Historycznej KGP, Alicja Marciniak z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Aleksander Ferens – burmistrz dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, Robert Kostro – dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie, Michał Rybak – kustosz, dział edukacji Muzeum Niepodległości, prof. Wiesław Wysocki, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT), Jerzy Rożek – prezes Zarządu WDT NOT Sp. z o.o., Adam Baryłka – wiceprezes Zarządu FSNT NOT, Kamil Wójcik – wiceprezes Zarządu FSNT NOT, Dariusz Raczkowski – członek Zarządu  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Instytut Pamięci Narodowej upamiętnia to wydarzenie poprzez odsłonięcie tablic poświęconych Armii Ochotniczej 1920 roku w miejscach, w których znajdowały się punkty werbunkowe.

Akcja werbunkowa do Armii Ochotniczej pod dowództwem gen. Józefa Hallera doprowadziła w bardzo krótkim czasie do dużego odzewu ze strony społeczeństwa polskiego. Na apel Rady Obrony Państwa, podpisany przez Józefa Piłsudskiego – Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwycięstwa! Do broni!  – odpowiedziały wszystkie środowiska i stany. Tworzyły się punkty werbunkowe, mnożyły przykłady ofiarności. W ciągu kilku dni Polska stała się innym krajem. Ucichły partyjne kłótnie i spory, ustały strajki. W szeregi Armii Ochotniczej wstąpiło ponad 100 tysięcy osób, w tym 30 tysięcy mieszkańców Warszawy.

Szereg stowarzyszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych wystąpiło z apelami i odezwami do swoich członków o włączenie się w obronę Ojczyzny i wstępowanie do armii. Jedną z tych organizacji było Stowarzyszenie Techników w Warszawie, które utworzyło w swojej siedzibie „Komisję Werbunkową Wojsk Technicznych”. Komisja przyjmowała zgłoszenia z całej Polski, a następnie w porozumieniu z władzami wojskowymi, zgłaszające się osoby kierowała w szeregi armii.

do góry