Nawigacja

Aktualności

Hołd dla Jana Olszewskiego

  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą premiera Jana Olszewskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie – 4 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)

4 czerwca 2020 r., w rocznicę wyborów kontraktowych 1989 r., przypada także rocznica obalenia rządu Jana Olszewskiego (4 czerwca 1992), pierwszego gabinetu wyłonionego po całkowicie wolnych wyborach do Sejmu. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wziął udział w uroczystości uczczenia wybitnego męża stanu, składając kwiaty wraz z jego bliskimi współpracownikami – Antonim Macierewiczem i Piotrem Naimskim –  pod tablicą pamiątkową przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

 

  • Jan Olszewski. Fot. Piotr Życieński
    Jan Olszewski. Fot. Piotr Życieński

 

Zmarły w ubiegłym roku Jan Olszewski był premierem w latach 1991–1992, posłem do Sejmu I, III i IV kadencji, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2009 został uhonorowany  Orderem Orła Białego. 

W latach 70. był inicjatorem, współautorem i sygnatariuszem publicznych wystąpień przeciwko władzom komunistycznym, w tym najbardziej znanego Listu 59, przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. W 1976 r. współtworzył w pełni zakonspirowane Polskie Porozumienie Niepodległościowe, działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Napisał jedną z najważniejszych publikacji drugiego obiegu wydawniczego – poradnik „Obywatel a Służba Bezpieczeństwa”. W 1976 r. należał do współtwórców Komitetu Obrony Robotników (później Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”), uczestniczył w redagowaniu dokumentu założycielskiego „Apelu do społeczeństwa i władz PRL”. Był współautorem statutu dla wolnych związków zawodowych, które przybrały po Sierpniu ’80 postać „Solidarności”. Na posiedzeniu przedstawicieli załóg robotniczych 17 września 1980 r. przekonał zebranych do przyjęcia formuły jednego ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Współprowadził postępowanie rejestracyjne „Solidarności” i „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Był doradcą Krajowej Komisji Porozumiewawczej/Komisji Krajowej „Solidarności” NSZZ „Solidarność” i Regionu Mazowsze.

Po ogłoszeniu stanu wojennego pełnił funkcję doradcy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie morderców ks. Jerzego Popiełuszki. W 1988 r. współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Opowiadał się przeciwko dążeniu do porozumienia z komunistami. Odmówił objęcia z ramienia tzw. strony społecznej stanowiska przewodniczącego „podstolika” do spraw reformy prawa i sądów przy „okrągłym stole”.

6 grudnia 1991 r. stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu odrodzonej Polski. Jego rząd zrealizował uchwałę lustracyjną z 28 maja 1992 r. 4 czerwca 1992 r. został obalony przez obrońców „okrągłego stołu”. 

Polecamy opracowane przez Justynę Błażejowską wspomnienia Jana Olszewskiego:


Justyna Błażejowska, Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, IPN, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2019

oraz zapis potkania wspomnieniowego „Obrońca wartości”, poświęconego Janowi Olszewskiemu, które odbyło się 14 lutego 2019 w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. W dyskusji prowadzonej przez prof. Włodzimierza Suleję – obok prezesa IPN Jarosława Szarka – udział wzięli Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i Piotr Semka.

 

 

do góry