Nawigacja

Видання IPN укр

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Konferencja „Tak powstawała Solidarność na Ziemi Lubuskiej” – Zielona Góra, 15 września 2020

15 września 2020 r. w Sali im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida odbyła się konferencja „Tak powstawała »Solidarność« na Ziemi Lubuskiej”. Wzięli w niej udział zarówno historycy, jak i świadkowie tamtych wydarzeń.

Konferencja była zorganizowana przez poznański i szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Zarządem Regionu Zielonogórskiego i Zarządem Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11. Konferencję otworzył dyrektor WiMBP im. C. Norwida dr Andrzej Buck. Następnie głos zabrał dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek oraz  Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Rusakiewicz oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Bogusław Motowidełko.

W pierwszej części początki gorzowskiej „Solidarności” przedstawił dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie dr hab. Dariusz Rymar. Po nim, tym razem o zielonogórskich strukturach „Solidarności”, opowiedział pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu dr Przemysław Zwiernik.

W dalszej części spotkania miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem wspomnianych wcześniej badaczy oraz uczestników wydarzeń sprzed 40 lat: Konrada Stanglewicza, Andrzeja Perlaka, Stanisława Żytkowskiego i  Stanisława Bożka. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja zebranych na sali uczestników.

Konferencja była transmitowana w mediach społecznościowych WiMBP im. Cypriana Norwida oraz poznańskiego Oddziału IPN. 

Program:

Formowanie się „Solidarności” na Ziemi Lubuskiej. Spojrzenie okiem historyka

  • dr Przemysław Zwiernik, Początki NSZZ „Solidarność” w Regionie Zielona Góra
  • prof. AJP dr hab. Dariusz Rymar, Początki NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzowskim

Formowanie się „Solidarności” na Ziemi Lubuskiej. Spojrzenie okiem świadka historii

  • Panel dyskusyjny z udziałem: Konrada Stanglewicza, Andrzeja Perlaka, Stanisława Żytkowskiego, Stanisław Bożka poprowadzą prof. AJP dr hab. Dariusz Rymar i dr Przemysław Zwiernik
do góry