Nawigacja

Видання IPN укр

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

W 53 miejscach w całej Polsce IPN otworzy wystawę „TU rodziła się »Solidarność«”

25 czerwca 2020 podczas konferencji prasowej w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przedstawione zostały wybrane inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej związane z 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Głównym przedsięwzięciem jest wystawa „TU rodziła się »Solidarność«”, którą pokażemy w całej Polsce.

  • Konferencja prasowa w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w związku z 40. rocznicą  powstania NSZZ „Solidarność”. Fot. Sławek Kasper (IPN) Konferencja prasowa w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w związku z 40. rocznicą  powstania NSZZ „Solidarność”. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej na konferencji prasowej 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej na konferencji prasowej 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Od lewej: Adam Hlebowicz – dyrektor BEN IPN, Paulina Żak – współautorka wystawy, Jarosław Szarek – prezes IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN) Od lewej: Adam Hlebowicz – dyrektor BEN IPN, Paulina Żak – współautorka wystawy, Jarosław Szarek – prezes IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wśród rocznicowych gadżetów są koszulki z emblematem łączącym trzy daty: 1920, 1940 i 1980. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wśród rocznicowych gadżetów są koszulki z emblematem łączącym trzy daty: 1920, 1940 i 1980. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Od lewej: Adam Hlebowicz – dyrektor BEN IPN, Paweł Błażewicz, Jarosław Szarek – prezes IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN) Od lewej: Adam Hlebowicz – dyrektor BEN IPN, Paweł Błażewicz, Jarosław Szarek – prezes IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Torby z logo „W jak Wolność, 1920 – 1940 – 1980” Fot. Sławek Kasper (IPN) Torby z logo „W jak Wolność, 1920 – 1940 – 1980” Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Fot. Piotr Życieński (IPN) Fot. Piotr Życieński (IPN)

1 lipca w Mielcu Instytut Pamięci Narodowej inauguruje obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Zaprezentowana tam wystawa „TU rodziła się »Solidarność«” będzie pokazana tego dnia równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

Miesiące wakacyjne będą następnie świadkami kolejnych odsłon tej unikatowej wystawy. Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim. 

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność”, mają udział miliony najczęściej anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Retransmisja konferencji prasowej

 

 

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie.

W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.

„Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych przez konspirację młodzieżową 1949-56 po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwca ’56, Millenium ‘66, Marca ’68, Grudnia ’70, Czerwca ’76. Nieocenione znaczenie przy powstaniu „Solidarności” z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r.

Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych państw komunistycznych na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego – od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez „Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.

Więcej o strajkach lipcowo-sierpniowych ’80 na portalu przystanekhistoria.pl 

Miejscowości, w których 1 lipca 2020 r. oddziały IPN otworzą
wystawy z cyklu „TU rodziła się »Solidarność«”

do góry