Nawigacja

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów kontaktowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną (i/lub przesyłką pocztową) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu dla którego zostały udostępnione.

Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, o której mowa w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, a także ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochronę przed naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN-KŚZpNP) inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania  przez Panią/Pana zgody lub do ustania celów dla których zostały udostępnione.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i transferu danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają, że przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem.

 

do góry