Nawigacja

Oddział IPN w Rzeszowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Rzeszowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Rzeszowie
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

Naczelnik prok. Tomasz Gawlik
sekretariat:
tel. 17 867 30 15
fax 17 867 30 16 

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

17 867 30 18

17 867 30 22

17 867 30 15

17 867 30 20

17 867 30 21
 

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja“ aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego“. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

 

do góry