Nawigacja

Oddział IPN w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
obl.poznan@ipn.gov.pl 
 

Naczelnik
Prokurator Anna Kraśnicka-Wilczyńska
tel. 61 835 69 76
anna.krasnicka-wilczynska@ipn.gov.pl 

Zastępca Naczelnika
Julita Ratajczak
tel. 61 835 69 34
julita.ratajczak@ipn.gov.pl 

Sekretariat
tel. 61 835 69 74
fax 61 835 69 61
obl.poznan@ipn.gov.pl 

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom uprawnionym pod numerami telefonów:

61 835 69 74
61 835 69 62
fax 61 835 69 61
 

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja“ aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego“. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

do góry