Nawigacja

Oddział IPN w Krakowie

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji w Krakowie

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie

ul. Juliana Dunajewskiego 8 (Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”)  31-133 Kraków

tel. (0-12) 289 20 70 fax. (0-12) 289 20 60

obpi.krakow@ipn.gov.pl

Adres do korespondencji:

ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków


 

dr Dawid Golik – główny specjalista
tel. 12 397 55 80
dawid.golik@ipn.gov.pl 

Marta Gorajczyk-Woźniak – starszy inspektor
tel. 12 397 55 81
marta.gorajczyk@ipn.gov.pl 

dr Krzysztof Pięciak – starszy specjalista
tel. 12 397 55 81
krzysztof.pieciak@ipn.gov.pl 

do góry