Nawigacja

Oddział IPN w Krakowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Krakowie
ul. Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

Naczelnik – Piotr Stawowy
Zastępca Naczelnika – Ewa Zając-Goleń

tel. 12 289 20 40
tel. 12 289 20 41
fax 12 289 20 42

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

12 289 20 45

12 289 20 49

12 289 20 50

12 289 20 51

12 289 20 52

12 289 20 53

12 289 20 55
 

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja“ aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego“. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

do góry