Nawigacja

Видання IPN укр

Oddział IPN w Gdańsku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Gdańsku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Gdańsku
al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk

Naczelnik
prok. Małgorzata Pranszke 

Sekretariat:
Anna Mechlińska
tel. 58 511 92 80, 666 030 246, fax 58 555 05 77
obl.gdansk@ipn.gov.pl

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

58 660 67 98

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja” aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

do góry