Nawigacja

Oddział IPN w Białymstoku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok
obl.bialystok@ipn.gov.pl

Naczelnik
prok. Andrzej Ostapa

tel. 85 664 57 64,
fax 85 664 57 62
 

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

85 664-57-60

85 664-57-75

do góry