Nawigacja

Centrala

Biuro Budżetu i Finansów

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor, Główny Księgowy – Lidia Olszak
 

Sekretariat:

tel. 22 581 87 01  
fax 22 581 87 21

W skład Biura Budżetu i Finansów wchodzą:

1)      Wydział Budżetu – Naczelnik Renata Stępniewska

a)       Sekcja Planowania i Analiz
b)       Sekcja Monitorowania Wykonania Budżetu

2)      Wydział Księgowości i Obsługi Finansowej – Naczelnik Katarzyna Wicha

a)      Sekcja Księgowości i Finansów
b)      Sekcja Płac
c)      Sekcja ewidencji sprzedaży, zakupu i windykacji wierzytelności

do góry