Nawigacja

Centrala

Biuro Budżetu, Finansów i Kadr

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
 

p.o. Dyrektora Biura, Główna Księgowa – Katarzyna Materska
 

Sekretariat:

tel. 22 581 87 01  
fax 22 581 87 21

W skład Biura Budżetu, Finansów i Kadr wchodzą:

1)      Wydział Budżetu – Naczelnik Renata Stępniewska

a)       Sekcja Planowania i Analiz
b)       Sekcja Monitorowania Wykonania Budżetu

2)      Wydział Księgowości i Obsługi Finansowej – Naczelnik Katarzyna Wicha

a)      Sekcja Księgowości i Finansów
b)      Sekcja ewidencji sprzedaży, zakupu i windykacji wierzytelności

3)      Wydział Kadr i Płac – Naczelnik Iwona Krystosiuk, z-ca Naczelnika – Julita Witte

a)      Sekcja Zatrudnienia
b)      Sekcja Szkoleń i Spraw Socjalnych
c)      Sekcja Płac

do góry