Nawigacja

Видання IPN укр

Centrala

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor – Agnieszka Jędrzak
Zastępca Dyrektora – dr Mateusz Marek

tel. 22 581 89 25 

Wydział Kontaktów Międzynarodowych
Naczelnik – Joanna Kumor
tel.  22 581 85 77
joanna.kumor@ipn.gov.pl 

Wydział Anglojęzycznych Mediów Społecznościowych
p.o. Naczelnika – Przemysław Janiga
tel. 22 540 58 91
przemyslaw.janiga@ipn.gov.pl 

Wydział Reagowania na Dyfamacje
Naczelnik – dr Dorota Lewsza
tel. 22 581 86 26
dorota.lewsza@ipn.gov.pl 

Wydział Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Projektów Edukacyjnych
Naczelnik –

Wydział Organizacyjny
p.o. Naczelnika – Ewa Figat

ewa.figat@ipn.gov.pl

do góry