Nawigacja

Видання IPN укр

Centrala

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor – Agnieszka Jędrzak
tel. 22 581 89 25

Wydział Kontaktów Międzynarodowych
Naczelnik – Joanna Kumor
tel.  22 581 85 77
joanna.kumor@ipn.gov.pl 

Wydział Anglojęzycznych Mediów Społecznościowych
Przemysław Janiga
tel. 22 540 58 91
przemyslaw.janiga@ipn.gov.pl 

Wydział Reagowania na Dyfamacje
Naczelnik – dr Dorota Lewsza
tel. 22 581 86 26
dorota.lewsza@ipn.gov.pl 

Wydział Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Projektów Edukacyjnych
Naczelnik – dr Mateusz Marek

tel. 22 581 86 56
mateusz.marek@ipn.gov.pl 

do góry