Nawigacja

Wniosek o przyznanie Nagrody „Semper Fidelis”

Wniosek o przyznanie Nagrody „Semper Fidelis” 1. Dane wnioskodawcy
2. Dane kandydata do nagrody
3. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody

maksymanie 5000 znaków
jpg, pdf, doc, rtf, docx
4. Oświadczenia wnioskodawcy
Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata poniżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu zgłoszeniowym Nagrody „SEMPER FIDELIS” na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do celów związanych z rozpatrzeniem kandydatury do Nagrody „SEMPER FIDELIS”. Poniżej Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody „SEMPER FIDELIS”.

Wyrażenie zgody jest dla IPN-KŚZpNP równoznaczne z tym, że zgłaszający kandydata:

  • przekazał kandydatowi przeznaczoną dla niego klauzulę informacyjną i uzyskał jego zgodę  na przetwarzanie i przechowywanie jego danych przez IPN-KŚZpNP w związku z procedurą wyłaniania laureatów nagrody,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez IPN-KŚZpNP danych zgłaszającego kandydata w związku z procedurą wyłaniania laureatów nagrody.

Klauzula informacyjna dla  kandydata do Nagrody „SEMPER FIDELIS”

Klauzula informacyjna dla zgłaszającego kandydata do Nagrody „SEMPER FIDELIS”

5 - 1 = *
do góry