Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o zmianach na stanowiskach kierowniczych.

Wydział Prasowy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje:

W dniu 23 grudnia 2005 roku na ręce Prezesa IPN prof. Leona Kieresa złożyli dymisje Krzysztof Gołaszewski – dyrektor Sekretariatu Prezesa IPN oraz Jan Stanisław Ciechanowski – z-ca dyrektora Sekretariatu Prezesa IPN, a w dniu 28 grudnia 2005 roku Bernadetta Gronek – dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.
Na wniosek Adama Bernatowicza, dyrektora Biura Ochrony, prezes IPN prof. Leon Kieres udzielił mu 23 grudnia 2005 roku urlopu wypoczynkowego do 10 lutego br.

Dr hab. Janusz Kurtyka nowo wybrany Prezes IPN - KŚZpNP oddelegował z dniem 4 stycznia br. na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN dr Zbigniewa Nawrockiego szefa Oddziału IPN w Rzeszowie. Z dniem 5 stycznia br. na stanowisko zastępców dyrektora BUiAD IPN powołani zostali dr Piotr Gontarczyk oraz jako pełniący obowiązki Rafał Dyrcz, naczelnik OBUiAD w Krakowie.
Odwołani ze swoich funkcji zostali w-ce dyrektorzy BUiAD Małgorzata Żukowska i Leszek Postołowicz.
Ze stanowiska naczelnika Wydziału Udostępniania odwołana została Anna Lasek. Jej funkcję, jako pełniący obowiązki, objął Paweł Perzyna, jednocześnie naczelnik OBUiAD w Łodzi. W miejsce odwołanego Wiesława Szczepaniaka, naczelnika Wydziału Reprografii, Konserwacji i Obsługi Magazynów mianowany został Jacek Kwilosz. Na stanowiskach pozostają naczelnicy Wydziałów Ewidencji i Informacji oraz Gromadzenia i Opracowania.

Nowym dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN z dniem 11 stycznia 2006 roku, został dr hab. Jan Żaryn zastępując na tym stanowisku dr hab. Pawła Machcewicza.

Na stanowisku doradcy Prezesa IPN pozostała Maria Dmochowska, dotychczas doradca prof. Leona Kieresa.

Dnia 12 stycznia br. prof. dr hab. Ryszard Terlecki odbierze z rąk Prezesa IPN dr Janusza Kurtyki nominację na stanowisko Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Dyrektorem Sekretariatu Prezesa IPN jest Jan Baster, natomiast Biurem Ochrony na czas urlopu obecnego dyrektora kieruje Mirosław Jeziorski.
O dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W związku z dzisiejszą publikacją w "Gazecie Wyborczej":

"Gazeta Wyborcza" z dn. 11 stycznia br. w publikacji „Krupski odchodzi”, podała następującą informacje; "Nieoficjalnie wiadomo, że nie akceptuje go nowy Prezes Janusz Kurtyka".

W związku z tym IPN informuje:

Prezes Janusz Kurtyka na spotkaniu 9 stycznia br. zaproponował Januszowi Krupskiemu pozostanie na stanowisku w-ce Prezesa IPN.
Do czasu zakończenia urlopu tj. do 1 lutego 2006 można spodziewać się podjęcia ostatecznej decyzji przez Pana Krupskiego.

do góry