Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poznański Czerwiec’56

 

Poznański Czerwiec’56

Kalendarium Poznańskiego Czerwca... więcej

Aktualna informacja dotycząca śledztwa w sprawie bezprawnych działań osób i organów władzy mających miejsce w związku z Wydarzeniami Poznańskimi w dniach 28 – 29 czerwca 1956 roku.

   

Powstanie Poznańskie 1956 r. w materiałach aparatu represji.
Sytuacja na terenie poznańskich zakładów była dobrze znana wojewódzkim władzom tak partyjnym jak i bezpieczeństwa. Do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR) napływały meldunki o wzrastającym niezadowoleniu wśród robotników. Dane o sytuacji w Poznaniu gromadził również Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (WUds.BP). Na ich podstawie sporządzano raporty, które trafiały na biurka najważniejszych osób w państwie. Znajduje to odbicie w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej... więcej

Nastroje społeczne przed Czerwcem ’56 w świetle akt UB
(...) Szczególnie istotne dla aparatu bezpieczeństwa były nastroje robotników, zwłaszcza kluczowych przedsiębiorstw. Władze niepokoiły awarie, pożary i inne czynniki zakłócające produkcję, które często interpretowały tzw. sabotaż gospodarczy. Świadczy o tym statystyka spraw agenturalno-śledczych prowadzonych przez wojewódzką strukturę UB w Poznaniu. W pierwszych miesiącach 1956 r., tylko w przemyśle, prowadzonych było 26 spraw wobec aktów dywersji i sabotażu. Niepokój budziły również napływające sygnały o krytycznych wypowiedziach pracowników wobec osiągnięć gospodarczych państwa. W fabrykach pojawiły się także w większym niż poprzednio stopniu negatywne opinie dotyczące ZSRR. Ich autorzy, często zdaniem funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego, poważnie zaniedbywali się w pracy twierdząc ponadto, że należy pracować jak najmniej. Badając ich status społeczny podkreślano, że pochodzą z inteligencji... więcej

 

Przyczyny Poznańskiego Czerwca ’56
(...)W Wielkopolsce początek lat pięćdziesiątych to przede wszystkim walka komunistycznego systemu z silnym rolnictwem indywidualnym – „kułakami”, której szczyt przypadł na rok śmierci Stalin. Jej rezultatem były braki na rynku żywności w tym najbardziej widoczne braki w dostawach mięsa, mimo że w statystykach województwo poznańskie przekraczało plany dostaw żywca. W połowie lat pięćdziesiątych od sierpnia 1955 do maja 1956 roku stale brakowało także masła, a ogromne niezadowolenie wśród ludności województwa budził brak węgla. Walka o handel i uspołecznianie rzemiosła spowodowało zanik prywatnych usług świadczonych dla rolnictwa. Jednocześnie zaniżano nakłady na ochronę zdrowia, oświatę, gospodarkę komunalną i mieszkaniową w całym regionie... więcej

Represje wobec zbuntowanego miasta – śledztwa i procesy
27 września rozpoczął się w tym samym budynku „proces dziewięciu”. Oskarżeni w nim zostali: Zenon Urbanek, Józef Pocztowy, Stanisław Jaworek, Ludwik Wierzbicki, Łukasz Piotrowski, Stanisław Kaufmann, Leon Olejniczak, Janusz Biegański, oraz Jan Suwart. Czterem pierwszym zarzucono, że dopuścili się „wraz z innymi, nie ustalonymi sprawcami gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy organów BP znajdujących się w gmachu Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego”, natomiast pozostałym przedstawiono zarzut udzielenie pomocy do „gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy BP” poprzez dostarczenie broni i amunicji. Do aktu oskarżenia włączono ponadto sprawę zabójstwa Romana Strzałkowskiego i dwóch innych chłopców, mimo iż materiał zebrany w śledztwie nie pozwalał na sformułowanie zarzutów pod adresem podsądnych.... więcej

Działania OBEP IPN Poznań planowane na okres 19-23.06.2006

"Poznański Czerwiec 1956 - w 50 rocznicę wydarzeń" - fotografie

 

Anna Skupień - Kalendarium Poznańskiego Czerwca

Aktualna informacja dotycząca śledztwa w sprawie bezprawnych działań osób i organów władzy mających miejsce w związku z Wydarzeniami Poznańskimi w dniach 28 – 29 czerwca 1956 roku.

Waldemar Handke, Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz - historycy z Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu

Tomasz Rochatka - Nastroje społeczne przed Czerwcem ’56 w świetle akt UB

Jan Miłosz - Przyczyny Poznańskiego Czerwca ’56

Konrad Białecki - Represje wobec zbuntowanego miasta – śledztwa i procesy

Działania OBEP IPN Poznań planowane na okres 19-23.06.2006
do góry