Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Instytut Pamięci Narodowej pomógł zachować kwaterę polską na Cmentarzu św. Barbary w Utrechcie - Holandia

Anna Pawlak
Data publikacji 03.11.2023

W połowie 2023 r. do Instytutu Pamięci Narodowej zgłosiło się Stowarzyszenie Polskich Kombatantów informując o zamiarze likwidacji przez zarządcę cmentarza kwatery polskiej na Cmentarzu św. Barbary w Utrechcie. Warunkiem zachowania tego miejsca było wniesienie opłaty. Stowarzyszenie dysponowało tylko częścią wymaganej kwoty, ale dzięki przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej dotacji celowej w wysokości brakującej kwoty kwatera została zachowana na kolejnych 10 lat.

W kwaterze polskiej na Cmentarzu św. Barbary w Utrechcie znajdują się 54 groby, w których pochowanych jest 88 osób, są to polscy żołnierze, którzy służąc w Polskich Siłach Zbrojnych, podczas drugiej wojny światowej, brali udział w wyzwalaniu Holandii spod okupacji niemieckiej. Na cmentarzu tym znajdują się również groby polskich żołnierzy, którzy po wyzwoleniu Holandii, nie wrócili do komunistycznej Polski. Część mogił została już wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. W przypadku pozostałych - nadal prowadzone są kwerendy archiwalne i zbierane są informacje potwierdzające udział pochowanych w nich osób w działaniach zbrojnych na rzecz niepodległości Polski, w tym jako żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka oraz 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa.

Więcej: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN 

Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy – Dyrektor Biura:
dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl

do góry