Nawigacja

Komunikaty

Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim

Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim
Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim
Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim
Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim
Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim
Kraków: Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu Rakowickim

Już po raz kolejny pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie, przeprowadzili prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na krakowskim cmentarzu Rakowickim. Badania, które rozpoczęły się 3 lipca, a skończyły 11 lipca 2023 r. miały na celu poszukiwanie szczątków ofiar zarówno okupacji niemieckiej, jak też osób zamordowanych przez komunistów po zakończeniu II wojny światowej.

Ogółem w trakcie prac przebadano pięć grobów – trzy ziemne i dwa murowane. W każdym miejscu natrafiono na szczątki ludzkie, przy czym w wypadku jednego grobu udało się odnaleźć nienaruszone pochówki dwóch osób – najprawdopodobniej więźniów z więzienia św. Michała w Krakowie zabitych przez Niemców w 1943 r. Przy szczątkach tych natrafiono na m.in. resztki obuwia, guziki oraz dwa medaliki. Poza domniemanymi miejscami ukrywania ofiar Niemców, w czasie prac badano też groby, w których mieli być potajemnie pogrzebani zamordowani w 1947 r. na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie trzej partyzanci zgrupowania „Ognia”. Pracami objęto również dwa pochówki, w których spoczywać mogły szczątki partyzantów poległych w walce oraz żołnierzy podziemia skazanych na karę śmierci, których ciała w latach 1945–1948 trafiły przed pogrzebaniem do Zakładu Medycyny Sądowej lub Zakładu Anatomii Opisowej UJ.

Odnalezione szczątki przekazane zostały do krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia oględzin antropologicznych i badań genetycznych.

BPiI
18.07.2023

do góry