Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku

Od 17 stycznia 2022 roku, decyzją prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, pełniącym obowiązki Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku będzie dr Paweł Warot. Profesor dr hab. Mirosław Golon, który dotychczas kierował gdańskim oddziałem Instytutu, będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

Powołanie dr. Pawła Warota na stanowisko dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku – 14 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Nowo powołany dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot – 14 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Powołanie dr. Pawła Warota na stanowisko dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku – 14 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Dotychczasowy dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon – 14 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Prof. Mirosław Golon (L) i dr Karol Nawrocki, prezes IPN (P) – 14 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Paweł Piotr Warot – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, publicysta i urzędnik państwowy.

W 2005 r. ukończył historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obronił pracę doktorską na podstawie dysertacji „Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie 1945-1956. Struktury, kadry, działalność”.

Pracę w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie rozpoczął w 2006 r. W latach 2018–2019 r. kierował Biurem Edukacji Narodowej w Oddziale IPN w Białymstoku. W latach 2020–2022 naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN.

W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniu totalitaryzmów XX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii służb specjalnych, funkcjonowania mediów oraz uwikłaniu przedstawicieli elit we współpracę z reżimem komunistycznym.

Autor ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym opracowań: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury – kadry – działalność (2021), Radio Olsztyn 1952–1980 (2014), Olsztyńskie Zakłady Graficzne 1945–2015 (2015), współautor prac: Twarze olsztyńskiej bezpieki. Informator personalny kierownictwa UB i SB w Olsztynie (2007), Olsztyński „Czerwiec” ’89 (2009), Śladami zbrodni 1944–1956 (2012), Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i materiały (2012). Publikował m.in. w: „Dziejach Najnowszych”, „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, „Glaukopisie”, „Biuletynie IPN”, „Mrągowskich Studiach Humanistycznych”, „Gazecie Polskiej”, „Nowym Państwie”, „Naszej Historii”, „Debacie”.

Zrealizował kilkadziesiąt autorskich audycji o tematyce historycznej, w tym w Polskim Radio Olsztyn „Z archiwum IPN”, a także wraz w katolickim Radio I w Białymstoku – audycje „Droga do II wojny światowej” i „II wojna światowa”. Współpracował z TVP 3 Białystok. Często bierze udział w audycjach PR Olsztyn w ramach cyklu „Leksykon Historyczny IPN”.

Współpracuje z NSZZ „Solidarność” (Region Warmińsko-Mazurski, Region Podlaski). Jest prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, współdziała też ze środowiskami dawnej opozycji antykomunistycznej, m.in. Stowarzyszeniem „Pro Patria”, Stowarzyszeniem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Stowarzyszeniem Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (2020), Medalem „Pro Memoria” (2015).

do góry