Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Zmiany na stanowiskach dyrektora Wydawnictwa IPN i dyrektora Biura Badań Historycznych IPN

10 stycznia 2022 r. prezes IPN dr Karol Nawrocki powołał na stanowisko dyrektora Wydawnictwa IPN Karolinę Imianowską. Pełniącym obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych IPN został dr Sebastian Pilarski.

Karolina Imianowska – magister turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku International Business. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2007 roku związana z szeroko rozumianą branżą turystyczno-kulturową. Współpracowała z instytucjami kultury i biurami podróży. Jako pilot wycieczek zwiedziła setki muzeów, obiektów kulturalnych, miejsc pamięci oraz głównych atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie. Od 2016 zaangażowana w budowanie strategii funkcjonowania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pod kątem obsługi zwiedzających.

Od 2017 roku kierowała Działem Marketingu i Sprzedaży w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zarządzała procesami kluczowymi dla funkcjonowania muzeum, odwiedzanego rocznie przez ponad pół miliona zwiedzających. Do jej głównych zadań należało zarządzanie polityką sprzedaży i dystrybucja oferty muzeum. Odpowiedzialna była za prowadzenie sklepu muzealnego z publikacjami i materiałami promocyjnymi zarówno w ofercie stacjonarnej, jak i online. Pod jej opieką znajdowało się również Centrum Konferencyjne, w którym organizowane były wydarzenia komercyjne. Odpowiedzialna była również za część oferty Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jaką jest obiekt hotelowy z pokojami i apartamentami. Te wszystkie elementy i składowe oferty obsługiwane były w najwyższym sezonie przez zespół 22 osób.

W latach 2012–2015 związana z branżą hotelarską. W trójmiejskich hotelach odpowiedzialna była za budowanie i prowadzenie strategii marketingowej obiektu oraz sprzedaż oferty wśród klientów korporacyjnych.

W latach 2007–2011 jako specjalista ds. turystyki, pilot wycieczek oraz event manager zwiedziła główne atrakcje turystyczne, muzea i obiekty kulturalne w Polsce i na świecie. W 2009 roku zdała egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Sebastian Pilarski jest absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Geneza Praskiej Wiosny 1968 r.” (2001 r.) oraz dysertację doktorską pt. „Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji w latach 1925–1939” (2006 r.). W IPN od 2007 roku. Do jego głównych obowiązków należało między innymi prowadzenie badań własnych oraz koordynacja działań wydawniczych pionu archiwalnego łódzkiego IPN. Od 20 czerwca 2017 r. pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi. W tym okresie był pomysłodawcą i organizatorem szeregu przedsięwzięć naukowych, w tym 10 konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Kierowane przez niego biuro zorganizowało w latach 2017–2021 m.in: 2 międzynarodowe konferencje naukowe, 17 konferencji ogólnopolskich, 9 paneli dyskusyjnych, 2 seminaria naukowe i sympozjum. Z jego inicjatywy w lipcu 2017 r. uruchomiono  oddziałowy projekt badawczy pt. „Łódź i region łódzki na tle historii Polski 1914/1918–1989” – dotychczas w jego ramach ukazało się 5 publikacji zwartych. Zajmuje się polityką zagraniczną Polski w okresie międzywojennym, represjami aparatu bezpieczeństwa PRL wobec osób zaangażowanych w życie społeczno-polityczne II Rzeczypospolitej oraz dziejami NSZZ „Solidarność”. Jest autorem 10 publikacji książkowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

  • Karolina Imianowska
    Karolina Imianowska
  • Sebastian Pilarski
    Sebastian Pilarski
do góry