Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz doradcą prezesa IPN ds. naukowych

3 stycznia 2022 roku dr hab. Sławomir Cenckiewicz obejmie funkcję doradcy prezesa IPN ds. naukowych. W związku z powierzeniem nowych zadań 21 grudnia 2021 r. prof. Cenckiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Kolegium IPN.

  • Dr hab. Sławomir Cenckiewicz
    Dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Funkcję doradcy prezesa IPN ds. naukowych pełni również dr hab. Wojciech Turek.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz (ur. 1971 r.) – profesor Akademii Sztuki Wojennej, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie (od 2016 r.) i wiceprzewodniczący Kolegium IPN (w latach 2016–2021).

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Opublikował kilkadziesiąt książek i rozpraw, w tym monografię komunistycznego wywiadu wojskowego oraz szereg studiów na temat cywilnych służb specjalnych PRL. Autor i współautor biografii Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Wiesława Chrzanowskiego i Lecha Kaczyńskiego. Edytor pism politycznych i wspomnień Tadeusza Katelbacha, Ignacego Matuszewskiego, Stanisławy Kuszelewskiej i Władysława Studnickiego.

W 2006 r. przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI, a później doradca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wiceprzewodniczący Komisji Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (od 2016 r.).

 

 

do góry