Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 20.12.2021

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 30 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 9 nowych publikacji dot.:

  • 1 podsekretarza stanu,
  • 1 sędziego NSA,
  • 1 starosty,
  • 1 wicestarosty,
  • 5 członków zarządu powiatu,

oraz 21 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 12 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 145 osób (133 nowe publikacje oraz 12 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”,
  • 153 osób (150 nowych publikacji i 3 modyfikacje) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 789 osób (762 nowe publikacje i 27 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1117 publikacji (w tym 1054 nowe rekordy i 63 modyfikacje).

.

do góry