Nawigacja

Komunikaty

Miron Białoszewski, Jacek Fedorowicz i Ewa Szmorlińska w katalogu „osób rozpracowywanych przez ograny bezpieczeństwa PRL” uzupełnionym przez Biuro Lustracyjne

Monika Dobrzeniecka
Data publikacji 29.10.2021

Katalog „osób rozpracowywanych przez ograny bezpieczeństwa PRL” został ostatnio uzupełniony przez Biuro Lustracyjne IPN o informacje dotyczące, między innymi, takich osób jak Miron Białoszewski, Jacek Fedorowicz czy Ewa Szmorlińska. Poniżej zamieszczamy wybrane wątki wpisów dotyczących tych trzech postaci, opracowane na podstawie materiałów archiwalnych zgormadzonych w Archiwum IPN, oraz linki do całych  wpisów w katalogu. Załączone zdjęcia pochodzą z akt paszportowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL.

Miron Białoszewski (ur. 1922),  poeta, prozaik, aktor teatralny. Pozostający w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL  w związku z rozpracowywaniem osób powiązanych z  teatrem przy ul. Tarczyńskiej w Warszawie w końcu lat 50-tych. W późniejszych latach, w lutym i marcu 1967 r. objęty obserwacją przez Biuro „B” MSW. Założono również podsłuch w miejscu jego zamieszkania. Objęty inwigilacją SB w latach 1970-1974 w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Miron”, w związku z podejrzeniem utrzymywania kontaktów z ośrodkami zagranicznymi powiązanymi m.in. z paryską „Kulturą”.

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/655467

Jacek Fedorowicz (ur. 1937 r.), znany satyryk, aktor. Pierwsze wzmianki o operacyjnym zainteresowaniu ze strony Służby Bezpieczeństwa PRL pochodzą z 1969 r. gdy był przesłuchiwany w siedzibie MSW w Warszawie, w związku ze sprawą dot. śmierci Bogdana Piaseckiego w 1957 r., syna Bolesława Piaseckiego (lidera przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga” i szefa powojennego Stowarzyszenia PAX). Szczególne zainteresowanie SB miało miejsce w latach 80-tych w związku m.in. z udziałem w występach artystycznych, w trakcie manifestacji zorganizowanej przez „Solidarność” w Warszawie 4 grudnia 1981 r., czy też udziałem w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (5.09.-7.10.1981). Był objęty inwigilacją przez SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Helios”, jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, prowadzonego w latach 1982-1984. Pozostawał w zainteresowaniu komunistycznej Służby Bezpieczeństwa do końca lat 80-tych.

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/587218

Ewa Szmorlińska (rod. Szumańska) (ur. 1921 r.), pisarka, scenarzystka, autorka słuchowisk radiowych. W okresie okupacji łączniczka kontrwywiadu AK przy Komendzie Głównej, ps. „Wanda II”. Była w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL szczególnie w latach 80-tych. Rozpracowywana w ramach sprawy operacyjnego rozpracowywania krypt. „Lekarka”, prowadzonej w latach 1982-1986, w związku z m.in. działalnością w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych we Wrocławiu. Była również sygnatariuszką "Apelu do Społeczeństw Polski i Świata" w sprawie uwolnienia przywódców KSS KOR i NSZZ "Solidarności" z 18.12.1983 r. Wówczas SB przeprowadziła z Ewą Szmorlińską rozmowę ostrzegawczą, objęła ją również kontrolą operacyjną. Pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL do końca lat 80-tych.

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/662012

Biuro Lustracyjne realizując ustawowe zobowiązania nałożone na Instytut Pamięci Narodowej systematycznie uzupełnia spis osób pełniących funkcje publiczne oraz katalogi: „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”, „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” oraz „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

26 października br., łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1255 publikacji (w tym 1180 nowych rekordów i 75 modyfikacji).

Dotychczas, w katalogach zostały zamieszczone informacje o 17384 osobach "rozpracowywanych" przez organa bezpieczeństwa PRL,  o 102782 funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego oraz o 31950 osobach na kierowniczych stanowiskach partyjnych i państwowych PRL. Wykaz dotyczący pełniących obecnie funkcje publiczne zawiera informacje o 5238 osobach.

Link do komunikatu z 26 października 2021 r. o uzupełnieniu katalogów: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/153202,Biuro-Lustracyjne-uzupelnilo-katalogi.html

 

Miron Białoszewski
Jacek Fedorowicz
Ewa Szmorlińska

 

do góry