Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Dr hab. Karol Polejowski powołany na stanowisko zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Barbara Niedzielko
Data publikacji 27.07.2021
  • Od lewej: wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski, prezes IPN dr Karol Nawrocki. Fot. Sławek Kasper (IPN)
    Od lewej: wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski, prezes IPN dr Karol Nawrocki. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Dr hab. Karol Polejowski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzję o powołaniu pozytywnie zaopiniowało Kolegium Instytutu.

Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski będzie zajmował się m.in. współpracą  międzynarodową oraz Wydawnictwem IPN.

Dr hab. Karol Polejowski – ur. 10.05.1969 r., absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca akademicki. Autor monografii i artykułów naukowych, w tym kilkunastu w jęz. angielskim i francuskim. Uczestnik ponad 50 konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Promotor prac magisterskich oraz licencjackich. Organizator i współorganizator konferencji naukowych, również międzynarodowych. Redaktor, a także współredaktor książek naukowych. Obecnie zajmuje się pracą naukową w zakresie polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce północnej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Ludowego Wojska Polskiego w walce z podziemiem po 1944 r. Muzealnik od 2016 r. (Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku). Członek kolegium wydawniczego czasopisma „Wojna i Pamięć”. Od 2020 r. kustosz muzealny. Tłumacz francuskiej literatury historycznej. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.

do góry