Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Romana S.

W dniu 18 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVI Karny orzekł zgodnie z wnioskiem Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Poznaniu o stwierdzeniu niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego w dniu 17 grudnia 2007 r. przez Romana S. Sąd orzekł utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy na okres 3 lat oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-56 ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. na okres 3 lat.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Roman S. był w latach 1979–1990 zarejestrowany przez Wydział II KWMO w Pile/RUSW w Złotowie jako kontakt operacyjny o pseudonimie „Czarny".

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu
prok. Anna Kraśnicka-Wilczyńska
 

do góry