Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa w 1945 r. ok. 2110 osób, których szczątki ujawniono w 2008 r. w Malborku

Gdynia, dnia 1 października 2010 r.

Postanowieniem z dnia 1.10.2010 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego na przełomie marca i kwietnia 1945 r. w Malborku naruszenia prawa międzynarodowego poprzez dopuszczenie się zabójstwa około 2110 osób – jeńców wojennych i ludności cywilnej obszaru, na którym toczyły się działania zbrojne, których szczątki ujawniono po dniu 28.10.2008 r. podczas prac budowlanych przy ul. Solnej w Malborku, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa –- zbrodni przeciwko ludzkości.

W toku postępowania ujawniono, iż w zbiorowej mogile zostały pochowane najprawdopodobniej w zdecydowanej większości osoby cywilne narodowości niemieckiej, głównie kobiety i dzieci, a także szczątki zwierząt. Nastąpiło to prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia 1945 r. bezpośrednio po zajęciu miasta przez wojska radzieckie, w trakcie prowadzonej „akcji” jego oczyszczania ze zwłok poległych i zmarłych przez komendanturę miasta, przy użyciu niemieckich jeńców wojennych. Miało to również zapobiec eskalacji epidemii tyfusu. Przyczyn śmierci pochowanych osób nie sposób określić, ale prawdopodobnie zmarły na skutek: głodu, chorób, zimna lub w wyniku działań wojennych. Tylko na nielicznych kościach ujawniono obrażenia mogące pochodzić od ran postrzałowych. W mogile nie ujawniono przedmiotów umożliwiających identyfikację zmarłych lub ustalenie okoliczności ich śmierci. Powyższe ujawniono na podstawie opinii biegłych, literatury historycznej, materiałów archiwalnych, relacji i zeznań świadków. Zakończenie śledztwa było możliwe dzięki uzyskaniu odpowiedzi z Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej na skierowany wniosek o udzielenie pomocy prawnej. Wynika z niej, iż w archiwach rosyjskich bark dokumentów mogących wyjaśnić okoliczności powstania zbiorowej mogiły przy ul. Solnej w Malborku.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdańsku
prok. Maciej Schulz
 

do góry