Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Ryszarda Kosińskiego

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie w dniu 28 czerwca 2010 roku skierowało do Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Ryszarda Kosińskiego – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach oraz o wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

W złożonym w dniu 19 listopada 2007 r. oświadczeniu lustracyjnym Ryszard Kosiński podał, że nie pracował, nie pełnił służby i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa – w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej.

W toku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego zweryfikowano prawdziwość tego oświadczenia i ustalono, że Ryszard Kosiński współpracował z SB w okresie od 1982 do 1989 roku, własnoręcznie podpisał oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktów i treści rozmów prowadzonych z pracownikiem SB oraz przekazał około 60 informacji ustnie.

W/w przyjął talon na benzynę od funkcjonariusza SB, własnoręcznie kwitując jego odbiór.

Ryszard Kosiński w swoich wyjaśnieniach nie przyznał się do współpracy z SB.

Naczelnik OBL w Lublinie
 

do góry