Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdzające zgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego kandydata na Prezydenta RP Pana Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego

W dniu 13 maja 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny wydał orzeczenie w sprawie VIII K 132/10 stwierdzające, iż kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Aleksander Kaczyński złożył oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą.

Pan Jarosław Aleksander Kaczyński w oświadczeniu lustracyjnym z dnia 25 września 2007 r. oświadczył, iż nie pracował, nie pełnił służby, ani też nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.), organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 tejże ustawy.

Orzeczenie Sądu jest zgodne ze stanowiskiem Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Postępowanie dotyczące weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej toczyło się w trybie art. 21c ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm) w zw. z art. 40b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.).

Naczelnik OBL w Warszawie prokurator J. Skrok
 

do góry