Nawigacja

Aktualności

U polskich stali granic – dyskusja online oraz premiera broszury „Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928–1939”

16 maja obchodzić będziemy święto Straży Granicznej, która powstała w 1991 r. po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pogranicza. Współczesna Straż Graniczna to nowoczesna formacja, której zadaniem jest m.in. ochrona granic państwa oraz granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Straż Graniczna od początków swojego istnienia kultywuje chlubne tradycje wszystkich polskich formacji granicznych, w tym także przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939) i Straży Granicznej (1928–1939).

To te dwie formacje dały podwaliny sprawnego systemu ochrony granic II Rzeczypospolitej i w najtrudniejszych czasach strzegły państwa polskiego przed sowiecką dywersją i szpiegostwem, przed litewskimi bojówkami oraz przemytem towarów, inspirowanym przez wrogie nam władze niemieckie i litewskie w ramach swoistej wojny celnej.

W przeddzień święta Straży Granicznej zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku @IPN.Szczecien oraz na YouTube IPNtvPL na dyskusję online „Współczesność i historia. Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939) i Straż Graniczna (1928–1939) w tradycji współczesnej Straży Granicznej” której celem jest przypomnienie historii tych formacji i uwarunkowań społeczno-politycznych, w jakich powstały i działały.  Opowiemy również o różnicach pomiędzy wschodnim systemem ochrony granicy II Rzeczypospolitej (KOP), a zachodnim (SG) i o podjętej w 1927 r. próbie unifikacji formacji granicznych oraz przyczynach niepowodzenia tego założenia.

W dyskusji udział wzięli:

  •  dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, który od wielu lat zajmuje się dziejami Korpusu Ochrony Pogranicza
  •  mjr SG dr Artur Ochał, ekspert Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie, zajmujący się na co dzień historią polskich formacji granicznych  
  •  Miłosz Filipowiak, archiwista i historyk z Archiwum SG w Szczecinie, który wystąpi w mundurze strażnika przedwojennej Straży Granicznej, w której służył jego dziadek

Dyskusję poprowadził Michał Ruczyński z Oddziału IPN w Szczecinie, który także zajmował się historią KOP. 

Polecamy również do pobrania naszą najnowszą broszurę poplarnonaukową

Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928-1939

 

do góry