Nawigacja

Aktualności

Pożegnaliśmy profesora Janusza Ciska

  • Prof. Janusz Cisek. Fot. Piotr Życieński (IPN)
    Prof. Janusz Cisek. Fot. Piotr Życieński (IPN)

28 lutego 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. Janusz Cisek (1955–2020) – wybitny historyk, wykładowca akademicki, wychowawca młodzieży, samorządowiec.

Janusz Cisek (1955–2020) urodził się w Stalowej Woli, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 44 im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1980 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymal za pracę Białoruskie oddziały gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza w polityce Józefa Piłsudskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzec-grudzień 1920 r.) na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 10 lat później (2003) uzyskał także habilitację.

W latach 1992–2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Zdążył tam jeszcze poznać Wacława Jędrzejewicza, jednego z założycieli Instytutu w 1943 r. Wspólnie opracowali kilkutomową publikację Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935 (1992).

Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym był związany wiele lat (Katedra Europeistyki, Kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej). W latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 2008 roku został komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Ściśle współpracował z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, co zaowocowało projektem „Żołnierze Niepodległości”, który powstał dzięki pracy naukowej prof. Janusza Ciska oraz jego zaangażowaniu w popularyzację wiedzy o Legionach Polskich.

Autor wielu monografii, wydawnictw źródłowych i edycji pamiętników. Współautor prac zbiorowych, tłumaczeń, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Był autorem m.in. takich pozycji jak: Sąsiedzi wobec wojny 1920;  album Józef Piłsudski; Józef Piłsudski w Krakowie; Kościuszko, We are here; Polish Refugees and the Polish American Immigration and Relief Committee czy Do niepodległości (wraz z Markiem Ciskiem).

Poza pracą naukową i wychowawczą był też urzędnikiem państwowym i samorządowym. W latach 2001–2002 wicedyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako samorządowiec w latach 2002–2003 był wiceprezydentem Miasta Stalowej Woli. W latach 2012–2013 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji oręża polskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej 15 sierpnia 2009 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Janusz Cisek został pochowany 11 marca 2020 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 

do góry