Nawigacja

Aktualności

XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020

  • zajawka Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w czternastej edycji Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z szeroko rozumianymi najnowszymi dziejami Polski.

W dotychczasowych programach szkoły znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Grzegorza Motyki, Andrzeja Paczkowskiego, Włodzimierza Sulei), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. na temat wykorzystywania „historii mówionej”, sztuki prezentacji czy szkolące umiejętność pisania tekstu popularnonaukowego). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter.

Szkoła odbędzie się w dniach 7–12 września 2020 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi).

Każdy z uczestników szkoły zobowiązany będzie do przygotowania oraz przesłania organizatorom w terminie do 31 lipca 2020 r. tekstu opartego na wynikach własnych badań (20 tys. znaków). Następnie z każdym z tekstów zapoznają się pozostali uczestnicy szkoły, a w trakcie zajęć seminaryjnych po krótkiej prezentacji autora odbędzie się dyskusja nad każdym z nich. Artykuły dyskutowane podczas zajęć Szkoły, po ich uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. 

Do formularza należy załączyć: 1. Temat oraz abstrakt wystąpienia (300 słów); 2. CV naukowe.

Skan podpisanego formularza wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2020 r. na adres email: marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

Wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w zajęciach do 15 maja 2020 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

do góry