Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975 – Wólka Magierowa, 1–3 września 2020

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975”, która odbędzie się w dniach 1–3 września 2020 w ośrodku konferencyjnym w Wólce Magierowej pod Warszawą.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie działalności i sposobu funkcjonowania Urzędu ds. Wyznań w latach 1957–1975.

PROGRAM

Dzień I: 1 IX 2020

Panel I: 13.00-14.40

 • 13.00-13.20
  Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa), Wydział Ogólny UdsW 1957-1975
 • 13.20-13.40
  Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof.  UKSW, Wydział Rzymskokatolicki UdsW 1957-1975
 • 14.00-14.20
  Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań), Wydział Nierzymskokatolicki UdsW w latach 1957-1975- zarys zagadnienia  
 • 14.20-14.40 dyskusja

14.40-15.00- przerwa na kawę

Panel II: 15.00-16.20

 • 15.00-15.20
  Dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN), Prymas Stefan Wyszyński o Urzędzie ds. Wyznań  
 • 15.20-15.40
  Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK, Urząd do Spraw Wyznań wobec problematyki budownictwa sakralnego w Polsce podczas gomułkowskiego czternastolecia
 • 15.40-16.00
  Dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ, Narady i konferencje kierowników Wydziałów ds Wyznań w latach 1957-1975 jako forma koordynacji polityki wyznaniowej państwa

16.00-16.20 dyskusja

16.20-16.40 przerwa na kawę

16:40-18.30 Dyskusja panelowa: UdsW jako narzędzie polityki władz PRL (1957-1975)
Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM
Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK
Dr hab. Rafał Łatka
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki
Dr Bartłomiej Noszczak
Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof.  UKSW

Dzień II: 2 IX 2020

Panel III: 10.00-11.40

 • 10.00-10.20
  Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Działalność Wydziału ds. Wyznań w woj. poznańskim w latach 1957–1975
 • 10.20-10.40
  Dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów), Ekspozytury UdsW na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1950-1975 – struktury, obsada personalna, zakresy działań
 • 10.40-11.00
  Ewelina Ślązak (IPN Łódź), Wydziały do Spraw Wyznań w Łodzi i w województwie łódzkim w latach 1955–1975
 • 11.00-11.20
  Dr Daniel Gucewicz (IPN Gdańsk),  Koordynacja spraw wyznaniowych w województwie gdańskim 1957-1975​

11.20-11.40 dyskusja

11.40-12.00 przerwa na kawę

Panel IV: 12.00-13.40

 • 12.00-12.20
  Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Działalność Referatu/Wydziału do Sprawa Wyznań PWRN w Szczecinie w latach 1950-1973
 • 12.20-12.40
  Dr Zbigniew Bereszyński (Instytut Śląski) Wydział ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu jako instrument sprawowania nadzoru nad Kościołem i stowarzyszeniami religijnymi
 • 12.40-13.00
  Dr Joanna Kumor-Mielnik (KUL), Działalność Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie w latach 1957-1973 w świetle wytworzonych przez niego dokumentów

13.00-13.40 dyskusja

Panel V: 15.00-16.40

 • 15.00-15.20
  Dr Stefan Pastuszewski (Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych) Administracja wyznaniowa w woj. bydgoskim w latach 1957-1975
 • 15.20-15.40
  Michał Sadowski (badacz niezależny), Działalność aparatu wyznaniowego wobec parafii katolickich na terenie Piły w latach 1957-1975
 • 15.40-16.00
  Dr Janusz Gierlasiński (UMK),  Aparat administracji wyznaniowej wobec potrzeb i zasad ochrony sakralnych obiektów zabytkowych na terenie Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej w latach 1957-1975
 • 16.00-16.20
  Ks. dr hab. Mieczysław Różański prof. UWM, Procedura powstania parafii. Analiza przypadków na przykładzie miasta Łodzi

16.20-16.40 dyskusja

16.40-17.00 przerwa na kawę

Panel VI: 17.00-18.20

 • 17.00.17.20
  Janusz Oszytko (Delegatura IPN w Opolu), Przegląd akt  parafii i akt personalnych duchowieństwa rzymskokatolickiego i duchownych protestanckich w zasobie Urzędu do Spraw Wyznań w Opolu przechowywanych w archiwum zakładowym Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w 2007 r. jako przyczynek do badania historii komunistycznej polityki wyznaniowej na Opolszczyźnie w latach 1950-1990.
 • 17.20-17.40
  Władysław Rożkow (KUL), Polityka sowieckich władz wyznaniowych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Podolu w okresie kampanii antyreligijnej 1958-1964
 • 17.40-18.00
  Mateusz Szłapka (IPN Poznań), Polityka władz państwowych wobec Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w latach 1957-1975.
 • 18.00-18.20
  Dr hab. Jan Miłosz prof. UAM, Działania Urzędu ds. Wyznań – wobec Świadków Jehowy i związków badaczy Pisma Św. w latach 1956 -1975 – próby legalizacji i podporządkowania

18.20-18.50- dyskusja

Dzień III: 3 IX 2020

Panel VI: 10.00-11.50

 • 10.00-10.20
  Dr Wojciech Paduchowski (IPN Kraków), Leon Król – długoletni kierownik wydziału ds. wyznań w Krakowie na linii frontu walki z Kościołem
 • 10.20-10.40
  Dr Łucja Marek (IPN Kraków), Edmund Łata – kierownik WdsW w Katowicach (1962-1973)
 • 10.40-11.00
  Dr hab. Maciej Strutyński (badacz niezależny), wizja zmian w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II w publicystyce Jana Wierusza Kowalskiego.
 • 11.00-11.20
  Dr hab. Andrzej Szymański prof. UO, Działalność Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX na podstawie wybranych sprawozdań przesyłanych Wydziałowi do Spraw Wyznań przy PWRN w Opolu

11.20-11.50 dyskusja

12.00 zakończenie konferencji

dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl
tel. 22 581-85-31

do góry