Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019

  • Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 17 grudnia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)

17 grudnia 2019, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyła się przentacja 33 numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość”, poświęconego historii kryzysu i upadku systemu komunistycznego w Polsce i krajach sąsiednich.

W dyskusji udział wzięli:

  • prof. Antoni Dudek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • dr hab. Mirosław Szumiło – redaktor naczelny, Biuro Badań Historycznych IPN
  • dr Tomasz Kozłowski – Biuro Badań Historycznych IPN
  • Prowadzenie: dr Rafał Łatka – zastępca redaktora naczelnego, Biuro Badań Historycznych IPN

Numer 33 periodyku poświęcony jest ostatniej dekadzie rządów komunistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz procesom transformacji ustrojowej w Polsce i regionie. Okrągła, 30 rocznica wyborów czerwcowych 1989 r. skłoniła badaczy dziejów Polski XX w. do podsumowania  przebiegu polskiej transformacji ustrojowej. Najnowszy numer pisma poświęcono latom osiemdziesiątym, kiedy rozpoczęły się nieuchronne zmiany systemowe, których dopełnieniem stały się wydarzenia 1989 r. Nie ograniczono się jednak tylko do przedstawienia przebiegu kryzysu i upadku systemu komunistycznego w Polsce, ale uwzględniono także perspektywę całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezentowany numer czasopisma można pobrać w pliku PDF, publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

do góry