Nawigacja

Aktualności

Profesor Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego

  • Order Orła Białego z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odbiera prof. Andrzej Nowak – Warszawa, 11 listopada 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
    Order Orła Białego z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odbiera prof. Andrzej Nowak – Warszawa, 11 listopada 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W uznaniu zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych oraz popularyzowaniu polskiej myśli naukowej na świecie Orderem Orła Białego odznaczony został prof. Andrzej Nowak, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. 

Prof. Andrzej Nowak odebrał order z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy 11 listopada 2019, w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej skierowało do prof. Nowaka list z gratulacjami:

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Andrzeju,

członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej składają Tobie najserdeczniejsze gratulacje z okazji odebrania z rąk Pana Prezydenta Orderu Orła Białego.

Dziękujemy Tobie za niestrudzoną pracę badawczą i popularyzatorską, za krzewienie patriotyzmu, za Twoją wrażliwość w kwestiach politycznych i społecznych, a także za odwagę w obronie wartości chrześcijańskich, cywilizacyjnych i narodowych. Jesteśmy dumni mogąc się szczycić Twoją przyjaźnią, zaufaniem i możliwością współpracy. 

w imieniu Kolegium IPN
przewodniczący Wojciech Polak


Prof. Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego – Warszawa, 11 listopada 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Prof. dr hab. Andrzej Nowak urodził się w 1960 r. w Krakowie, jest historykiem, kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii PAN. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w styczniu 2011 r. Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX–XX wieku. Jest autorem ponad 20 monografii książkowych z tego zakresu. Wykładał gościnnie m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Columbia, Rice), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), kanadyjskich (University of Toronto, Simon Fraser Univ., McGill, Univ. of Alberta), a także w Brnie (Uniw. Masaryka), Tokio (Tokyo Univ.), Dublinie (Univ. College of Dublin), Florencji (European Univ.). Laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2011.

Od 1980 r. zaangażowany w niezależną działalność publicystyczną (współpracował m.in. z podziemną „Arką”, „Miesięcznikiem Małopolskim”, „Alternatywami”, „Tumultem”); w latach 1991–1994 redaktor naczelny „Arki”, a od 1995 r. do 2013 r. – dwumiesięcznika „Arcana”. W latach 1980–1981 członek Konwentu NZS na UJ. W stanie wojennym współorganizator tzw. Wolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzącego wykłady z tematów zakazanych dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, zorganizowanego przez ks. Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach-Nowej Hucie. W 1988 r. uczestnik I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Nowej Hucie, a w 1990 roku II Konferencji – w Leningradzie. W 1989–1991 członek Komisji „Solidarności” w Bibliotece Jagiellońskiej.

W październiku 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 27 czerwca 2016 r. w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry