Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na 9. dorocznym spotkaniu Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia

W dniach 3 – 6 listopada przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Agnieszka Jędrzak – kierownik Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN oraz dr Rafał Leśkiewicz – pełnomocnik Prezesa IPN ds. badania terroru okupacyjnego na ziemiach polskich 1939 – 1945 i zastępca dyrektora w Biurze Badań Historycznych IPN, wzięli udział w dorocznym, dziewiątym już zjeździe Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, który w tym roku odbył się w stolicy Albanii – Tiranie.

W poniedziałek, 4 listopada uczestnicy spotkania wzięli udział w prezentacji wystawy „Totalitaryzm w Europie”, zorganizowanej w Szkodrze, gdzie znajduje się  byłe więzienie – muzeum upamiętniające ofiary albańskiego totalitaryzmu. Instytut Pamięci Narodowej jest współtwórcą wystawy. Prezentacji ekspozycji towarzyszyła konferencja prasowa. W wydarzeniu wzięła udział burmistrz Szkodry.

Członkowie Platformy oddali hołd pomordowanym i złożyli kwiaty pod memoriałem ofiar komunizmu. Pomnik stanowi symbol prześladowań ofiar różnych wyznań, wywodzących się ze wszystkich grup społecznych. Szkodra była pierwszym miejscem oporu przeciwko komunistycznemu reżimowi totalitarnemu oraz pierwszym miastem w Albanii, w którym wzniesiono pomnik ku czci ofiar systemu komunistycznego.

 

 • Pomnik ofiar totalitaryzmu w Szkodrze. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
  Pomnik ofiar totalitaryzmu w Szkodrze. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
 • Więzienie w Szkodrze: korytarz więzienny. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
  Więzienie w Szkodrze: korytarz więzienny. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
 • Więzienie w Szkodrze: cela. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
  Więzienie w Szkodrze: cela. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
 • Więzienie w Szkodrze. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
  Więzienie w Szkodrze. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
 • Więzienie w Szkodrze: dziedziniec. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)
  Więzienie w Szkodrze: dziedziniec. Fot. Rafał Leśkiewicz (IPN)

 

5 listopada odbyły się obrady Platformy, podczas których podsumowano bieżącą działalność organizacji, a także omówiono planowane przyszłe przedsięwzięcia. Zaprezentowano wydany raport roczny za 2018 r. oraz przedstawiono bilans działań w 2019 r. W dalszej części spotkania miały miejsce wybory prezesa Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, którym został ponownie dr Łukasz Kamiński. Wybierano również członków Zarządu i Rady Nadzorczej Platformy.

W trakcie obrad omawiano postępy w realizacji projektu zatytułowanego „Europejski Gułag”, w ramach którego Instytut Pamięci Narodowej, jako współtwórca planowanej ekspozycji, przekazał materiały na wystawę, w tym liczne kopie dokumentów archiwalnych.

Obrady zamknęła debata zatytułowana „Polityka pamięci w Albanii i Europie – studium porównawcze”. Instytucje albańskie, m.in. Archiwum przechowujące akta organów bezpieczeństwa oraz organizacje pozarządowe zajmujące się upamiętnianiem ofiar albańskiego systemu totalitarnego, zaprezentowały swoją działalność i przedstawiły wyzwania oraz problemy, które napotykają w trakcie realizacji swych zadań.

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia powstała 14 października  2011 roku w Pradze, w obecności premierów Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier. Ze strony polskiej założycielami Platformy były Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Celem Platformy, skupiającej  ponad sześćdziesiąt instytucji państwowych i społecznych z dwudziestu państw europejskich i Ameryki Północnej, jest współpraca na rzecz poszerzenia wiedzy na temat reżimów totalitarnych i upamiętnienia ich ofiar.

Corocznie organizacja przyznaje też nagrodę za wkład wniesiony w działania przeciwko odradzającym się reżimom totalitarnym. Wyróżnienie przyznawane jest osobie lub osobom przeciwstawiającym się reżimom totalitarnym, działającym na rzecz idei demokracji, podstawowych praw człowieka oraz praworządności.

 

do góry