Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Odsłonięcie nagrobka Romka Strzałkowskiego – Poznań, 18 stycznia 2012

…Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga
i do zapytań ośmiela –
–  „Czemu zawsze rządzi inteligent,
a do robotników się strzela…

Kazimiera Iłłakowiczówna
„Rozstrzelano moje serce”

W tym roku mija 56. rocznica wybuchu Powstania Poznańskich Robotników, którzy 28 czerwca 1956 r. wyszli na ulice Poznania zamanifestować swoje niezadowolenie z sytuacji społeczno-politycznej panującej wówczas w Polsce. Protestowali przeciwko niesprawiedliwości, pogardzie władzy komunistycznej i nieuszanowaniu podstawowych praw jednostki. Głośno wyrażali swoje niezadowolenie z bezprawnego funkcjonowania systemu władzy komunistycznej, który łamał i niszczył demokratyczne zasady funkcjonowania państwa.

Do robotniczego protestu przyłączył się spontanicznie trzynastoletni uczeń Romek Strzałkowski. W trakcie przemarszu podniósł on z ziemi flagę, którą upuściła zraniona tramwajarka. Romek niosąc zaplamioną robotniczą krwią biało-czerwoną flagę prowadził robotniczy pochód ulicami Poznania.

Romek Strzałkowski został zastrzelony 28 czerwca 1956 r. stając się jedną z wielu ofiar tego społecznego zrywu. Stał się również symbolem Czerwca 1956 r., na trwałe zapisując się w społecznej świadomości.

18 stycznia 2012 r. na poznańskim cmentarzu Junikowskim odsłonięto nowy nagrobek Romka Strzałkowskiego, który został ufundowany m.in. dzięki zbiórkom prowadzonym w szkołach Poznania i okolic. Pomysłodawcami i realizatorami tej ważnej inicjatywy byli uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 58 w Poznaniu.

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu Junikowskim zebrani udali się do auli Gimnazjum nr 58, gdzie młodzież przygotowała program artystyczny poświęcony Romkowi Strzałkowskiemu.

Uczniom i gronu pedagogicznemu dziękujemy za podjęcie tej ważnej inicjatywy upamiętniającej ofiarę Romka Strzałkowskiego.
 

do góry