Nawigacja

Aktualności

Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019

Już po raz ósmy IPN wziął udział w Warszawskim Dialogu na rzecz Demokracji.

  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Warszawski Dialog na rzecz Demokracji – 3 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)

Celem tegorocznej edycji, która odbyła się w Warszawie 3 października 2019 pod hasłem „Freedom od religion or belief as a pillar of democracy” [Wolność religii i wolność wyznania jako filar demokracji] było zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy wolnością religii i przekonań a procesami demokratyzacyjnymi na świecie.

Podczas uroczystego otwarcia wystąpili minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, dr Souraya Bechealany – sekretarz generalny Rady Kościołów Bliskiego Wschodu, prof. Monica Lugato z LUMSA University oraz Jan Figel, specjalny wysłannik ds. promowania wolności religii lub przekonań poza Unią Europejską, który wspomniał między innymi o roli religii w duchowym odrodzeniu krajów byłego bloku wschodniego po przemianach roku 1989. Przedstawiono także materiał wideo z przemówieniem Ahmeda Shaheeda, specjalnego wysłannika ONZ ds. wolności religii lub przekonań. Wspólnie wyrażano pogląd, że wolność religii jest fundamentem demokracji, w sposób nierozerwalny wiążąc się z takimi swobodami obywatelskimi jak wolność słowa, wolność sumienia oraz godność jednostki.

W tym roku prof. Krzysztof Sychowicz (Odział IPN w Białymstoku) wystąpił z referatem, stanowiącym wprowadzenie do panelu dyskusyjnego „Freedom of religion and belief and the state” [Wolność religii i wolność wyznania a państwo]. Tematem jego wystąpienia były prześladowania religijne w reżimach totalitarnych. Odwołując się do współistniejących przez jakiś czas w Europie komunizmu i nazizmu prof. Sychowicz zwrócił uwagę, że kiedy analizujemy zachowanie tych dwóch systemów totalitarnych wobec Kościołów i religii, widoczne staje się wspólne dla nich dążenie do ograniczenia obecności religii w życiu publicznym i sferze społecznej oraz podporządkowania państwu ich struktur. W wypadku, kiedy stawało się to niemożliwe, następowała siłowa rozprawa z przedstawicielami danego wyznania. Na zakończenie – odwołując się między innymi do czasów Polski Ludowej – stwierdził, że Kościół był jedynym i ostatnim miejscem, w którym człowiek mógł się czuć naprawdę wolnym.

***

Pierwsza edycja wydarzenia zorganizowana została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w dniach 14–15 grudnia 2012 r. w Warszawie.

Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich osób, instytucji i organizacji, działających na rzecz promocji demokracji, rządów prawa i praw człowieka. Celem konferencji jest zgromadzenie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki i polityki w celu wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie agendy demokratyzacyjnej. W latach 2012–1017 IPN organizował w ramach Dialogu własny panel dyskusyjny, dotyczący szeroko pojętej sprawiedliwości okresu przemian.

 

PROGRAM (na stronie Warsaw Dialogue for Democracy)

do góry