Nawigacja

Aktualności

Promocja książki IPN „Dawniej to było. Przewodnik po historii Polski” – Gdynia, 28 września

Na festiwalu NNW odbyła się dyskusja pt. „Jak uczyć historii?” wokół książki autorstwa prof. Włodzimierza Sulei, dyrektora Biura Badań Historycznych IPN.

Podczas festiwalu NNW 28 września miała miejsce promocja książki prof. Włodzimierza Sulei (dyrektor Biura Badań Historycznych IPN) pt. „Dawniej to było. Przewodnik po historii Polski”.

– Poprzez ten przewodnik, obejmujący tysiąclecie historii Polski, chciałem pokazać nasze dzieje w taki sposób, by były one zrozumiałe dla rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny, którzy posyłają swoje dzieci do szkół polskich lub szkół polonijnych. Założeniem dydaktycznym była również przystępna forma – mówił prof. Suleja.

Oprócz autora, na pytanie „jak uczyć historii?”, odpowiedzi udzielili: prof. Mirosław Golon (dyrektor IPN Gdańsk), Dariusz Bonisławski (prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska), dr. hab. Filip Musiał (dyrektor Oddziału IPN w Krakowie). Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Lipski.

– W działalności edukacyjnej prowadzonej przez IPN dominuje trudna historia z omówieniem sukcesu jakim jest przezwyciężenie dziejowych trudności. Pokazujemy wojny, represje, szykany, martyrologię, ale nie pomijamy naszych narodowych sukcesów – mówił prof. Golon.

– Jako IPN wspieramy proces przygotowania materiałów edukacyjnych na potrzeby nauczycieli historii, ale także oferujemy warsztaty mające na celu poszerzenie wiedzy pedagogów w zakresie zagadnień, w których się specjalizujemy – podkreślił prof. Musiał.

Zaprezentowane w publikacji szkice, obejmujące czasy najdawniejsze, a doprowadzone niemal do chwili bieżącej, są próbą przybliżenia historii Polski i Polaków. Autor starał się pisać możliwie prosto, wydobywając kwestie najistotniejsze, te, o których, w jego przekonaniu, należy wiedzieć. Stąd też cały cykl przeznaczony jest nie dla ściśle określonego adresata, lecz dla tych wszystkich, którzy swe rozproszone bądź wyrywkowe informacje pragnęliby usystematyzować i utrwalić. Dla tych, którzy nie są w stanie sięgać po opasłe, przesycone wyłącznie naukową treścią tomy. Dla tych, którzy z dziejami ojczystymi pragną utrzymywać żywy kontakt.

do góry