Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019

 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)
 • Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN) Seminarium stacjonarno-terenowe „Księża niezłomni” – Warszawa, 18–19 października 2019. Fot. Michalina Żelazny (IPN)

W dniach 18–19 października 2019, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, zorganizowało seminarium stacjonarno-terenowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pt. „Księża niezłomni”.

W pierwszym dniu seminarium odbyła się część stacjonarna. Otworzył ją wykład Martyrologia duchowieństwa polskiego podczas niemieckiej okupacji w latach 1939–1945, przygotowany przez dr Annę Jagodzińską z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Po wykładzie uczestnicy obejrzeli film dokumentalny poświęcony tematyce seminarium. Pierwszy dzień zamknęły warsztaty „Stosunki Państwo-Kościół w PRL”, poprowadzone przez Barbarę Pamrów z CE IPN Przystanek Historia.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się wizytą w celach bezpieki (Muzeum Powstania Warszawskiego), mieszczących się w piwnicach dawnego gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po ekspozycji oprowadził przewodnik, który przybliżył historię tego miejsca oraz losy osadzonych, m.in. polskich duchownych. Ostatnim miejscem na trasie było Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy poznali losy ks. Jerzego, obejrzeli m.in. cenne pamiątki, fotografie, kroniki filmowe oraz wysłuchali kilku kazań ks. Popiełuszki. Po poruszającej ekspozycji oprowadził przewodnik, który miał zaszczyt znać błogosławionego duchownego. Na koniec wszyscy uczestnicy zapalili znicze na grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

Seminarium odbyło się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

do góry