Nawigacja

Aktualności

Rekrutacja do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”

Nauczycielu, włącz historię i zgłoś szkołę do wyjątkowej akcji! Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu „BohaterON w Twojej Szkole”. Udział jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2019.

W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne. Jak dołączyć do akcji? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

Każdy koordynator projektu w szkole na początku września otrzyma od nas drogą elektroniczną materiały edukacyjne. Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie na ich podstawie zajęć na temat historii Polski XX wieku zakończonych akcją pisania kartek do Powstańców. Zachęcamy do napisania listów, wykonania własnoręcznie laurek lub wysyłki pocztówek okolicznościowych. Co ważne, w tym roku nie drukujemy i nie wysyłamy dedykowanych akcji pocztówek.

Na naszej stronie uczniowie znajdą kompendium Powstańców, które pomoże im poznać historie uczestników walk o stolicę oraz zaadresować kartkę bezpośrednio do jednego z nich.

Dodatkowo nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 15–19 lat mogą zgłosić chęć udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w październiku. Podczas niego zespół kampanii BohaterON i Instytut Pamięci Narodowej przedstawią metody aktywnego nauczania historii, sposoby na wykorzystanie historii mówionej, przykłady dobrych praktyk i narzędzia pomagające w efektywnym prowadzeniu lekcji. Więcej informacji: https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/ .

Partnerem części edukacyjnej kampanii jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Każdy uczestnik projektu (nauczyciel, szkoła) po przesłaniu krótkiego elektronicznego sprawozdania otrzyma dyplom potwierdzający udział w kampanii BohaterON.

Na kartki oraz listy od uczniów czekamy do 31 października. Szczegóły projektu dla szkół są dostępne tutaj: https://bohateron.pl/edukacja/wysylka-kartek-w-szkole/.

do góry