Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny „Litzmannstadt Getto – zbrodnia nieosądzona” – Łódź, 27 sierpnia 2019

27 sierpnia zaprosiliśmy do Łodzi na panel z udziałem m.in. dr Hanny Węgrzynek z Muzeum Getta Warszawskiego oraz dr. Tomasza Domańskiego, koordynatora Centralnego Projektu Badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989”. Uczestnicy dyskusji pochylili się nad kwestią odpowiedzialności niemieckiej za zbrodnie popełnione na terenie Litzmannstadt Getto.

W ramach przypadającej w tym roku 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizował 27 sierpnia 2019 r. panel dyskusyjny pt. „Litzmannstadt Getto – zbrodnia nieukarana”. Wzięli w nim udział dr Hanna Węgrzynek z Muzeum Getta Warszawskiego, dr Tomasz Domański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach oraz prok. Jacek Kozłowski, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi. Dyskusję poprowadził dr hab. Janusz Wróbel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi.

Głównym tematem dyskusji, która odbyła się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi była kwestia niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na ziemiach polskich wobec ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej oraz ukazanie realiów panujących w „dzielnicy zamkniętej”.

Patronat honorowy: Wojewoda Lódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego

foto: Marzena Kumosińska

do góry