Nawigacja

Aktualności

Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019

  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Promocja książki Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945” – Warszawa, 28 sierpnia 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)

28 sierpnia 2019 roku w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyła się promocja książki Macieja Korkucia Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945

W rozmowie udział wzięli dr Maciej Korkuć – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, autor publikacji oraz dr Marek Szymaniak – kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Lipski.

Zapis transmisji na kanale IPNtv:

W swojej pracy Maciej Korkuć przedstawia w popularnej formie złożone dzieje Polski w latach 1939–1945. Autor koncentruje się na m.in. na takich zagadnieniach, jak sprawa polska na arenie międzynarodowej, losy polskiego społeczeństwa pod okupacją niemiecką i sowiecką, terror obu okupantów czy rola Polskiego Państwa Podziemnego. Autor podkreśla wyjątkowe znaczenie polskiego wysiłku zbrojnego zarówno w okupowanym kraju, jak i poza jego granicami, starając się pokazać, że – paradoksalnie – dla Rzeczypospolitej, która jako pierwsza stawiła zbrojny opór Rzeszy Niemieckiej i która do końca walczyła w koalicji antyniemieckiej, zakończenie II wojny światowej oznaczało nowy okres zniewolenia pod dominacją sowiecką.

do góry