Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Prezes IPN odznaczony Medalem 100-lecia utworzenia Policji Państwowej

26 lipca 2019 roku, podczas obchodów Święta Policji w Warszawie, dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał Medal 100-lecia utworzenia Policji Państwowej.

Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji prowadzą wspólne działania w dziedzinie promowania historii.  Efektem dotychczasowej współpracy jest m.in. konkurs „Policjanci w służbie historii”. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom, miejsca pamięci z nimi związane oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Policja Państwowa została powołana do życia 24 lipca 1919 roku. Dziś ten dzień jest świętem Policji, ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo tworzyło się państwo polskie, to było coś więcej niż tylko kolejny akt organizacyjny. Jeszcze przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą. Dopiero w 1932 roku powstał nowoczesny, wspólny dla całego kraju, kodeks, tzw. kodeks Makarewicza (od Juliusza Makarewicza, jednego z członków Komisji Kodyfikacyjnej, profesora prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie).

 

do góry