Nawigacja

Aktualności

Prezes IPN wręczył nagrodę honorową Świadek Historii Janinie Aleksandrowicz – Gdańsk, 24 czerwca 2019

Długoletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie została uhonorowana w grudniu 2018 roku, jednak ze względu na stan zdrowia nie mogła wówczas wziąć udziału w uroczystości.

Czworo zasłużonych dla upamiętniania historii narodu polskiego – Janina Mirosława Aleksandrowicz, Kazimierz Jędrzej Wosiek, Kazimierz Waszczuk i Jan Krassowski – otrzymało nagrody honorowe Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii 12 grudnia 2018 roku w siedzibie białostockiego oddziału IPN.

Janina Aleksandrowicz, była przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie, zaangażowana w upamiętnianie ofiar zbrodni katyńskiej, ze względu na stan zdrowia nie mogła wówczas wziąć udziału w uroczystości. Obecnie mieszka w Gdańsku, gdzie z rąk prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, odebrała odznaczenie.

– Świadek Historii to ktoś szczególny. Ktoś, kto przeżył określony czas i potrafi o nim zaświadczyć, potrafi zaangażować się w upamiętnienie tych wydarzeń. To ktoś zdolny do opowiadania historii z uwagi na jej ważność w budowaniu niezależnego państwa i suwerennego narodu. Bardzo dziękuję za pani działalność i postawę – mówił prezes IPN.

W uroczystości uczestniczył także prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Janina Mirosława Aleksandrowicz – ur. 12.03.1933 r. w Miorach w powiecie brasławskim w województwie wileńskim. Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie w latach 1999-2013. Zaangażowana w upamiętnianie Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Współuczestniczyła w budowie Pomnika Katyńskiego oraz była inicjatorką powstania Placu Ofiar Katyńskich Olsztynie. Promowała program edukacyjny: „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uczestniczyła w uroczystościach organizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związanych z sadzeniem Dębów Pamięci. Dzięki jej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powstała na terenie kampusu  Aleja Ofiar Katyńskich, gdzie posadzono 26 Dębów Pamięci. Jest współautorką książek ,,Pamięci Bliskich” tom I oraz II, gdzie przedstawione są sylwetki Ofiar Zbrodni Katyńskiej członków rodzin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Współorganizatorka uroczystości upamiętniających rocznice patriotyczne. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 marca 2005 roku za wybitne zasługi odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za szczególne zasługi dla Olsztyna oraz zaangażowanie w działalność społeczną otrzymała Statuetkę Świętego Jakuba. Została również odznaczona Honorową Odznaką za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

do góry