Nawigacja

Aktualności

Promocja książki Rafała Łatki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989” – Katowice, 19 czerwca 2019

 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.
 • Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach. Promocja książki dr. Rafała Łatki w Katowicach.

W środę 19 czerwca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika „Przystanek Historia”, przy ul. św. Jana 10 (III piętro), odbyła się promocja książki dr. Rafała Łatki Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989.

W dyskusji udział wzięli:

 • ks. prof. Józef Marecki, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN
 • ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
 • dr Rafał Łatka (BBH IPN), autor publikacji

Prowadzenie: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów uszeregowanych w sposób chronologiczno-problemowy. Pierwszy z nich ma charakter rozbudowanego wprowadzenia do dalszych rozważań. Zawarto w nim opis i analizę ram instytucjonalnych oraz mechanizmów funkcjonowania poszczególnych organów wewnętrznych Episkopatu: prymasa Polski, Konferencji Plenarnej, Komisji/Rady Głównej i Sekretariatu. Cztery kolejne rozdziały poświęcono stosunkom Episkopatu z władzami i jego spojrzeniu na rzeczywistość polityczną lat 1970–1980. Rozdziały VI–IX dotyczą miejsca Episkopatu w relacjach państwo–Kościół i jego stosunku do rzeczywistości politycznej w ostatniej dekadzie PRL. Uszeregowano je chronologicznie ze względu na wydarzenia, które istotnie wpłynęły na realia działalności polskiej hierarchii kościelnej. 

Rafał Łatka (ur. 1985) historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”. Redaktor serii wydawniczych: „Kościół katolicki w dokumentach” i „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”. Autor, współautor, bądź redaktor 14 książek, m.in: Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019; Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981 (wspólnie z Beatą Mackiewicz i ks. Dominikiem Zamiatałą); Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa 2017 (wspólnie z ks. Józefem Mareckim); Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań-Warszawa 2017 (wspólnie z Konradem Białeckim, Rafałem Reczkiem i Elżbietą Wojcieszyk); Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980-1989, Kraków 2016; Komuniści i Kościół w Polsce „ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej, Warszawa 2016; Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, Kraków 2012. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”, członek redakcji pism „Glaukopis” i „Myśl.PL”.

do góry