Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Kolejna edycja Przystanku Historia IPN w Brukseli – 13 czerwca 2019

 

 

13 czerwca 2019 roku w siedzibie Ambasady RP w Brukseli odbyła się kolejna edycja Przystanku Historia IPN związana z 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.

Spotkanie otworzył Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii, przypominając o tegorocznych, ważnych dla upadku komunizmu w Polsce rocznicach oraz roli NSZZ „Solidarność”. Wykład pt. „Solidarność, Anna Walentynowicz i upadek PRL” wygłosił Grzegorz Wołk, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Po dyskusji wyświetlono film Krystyny Mokrosińskiej pt. „Drogi  do wolności, drogi do wspólnej Europy”.

Pracownicy IPN w ramach edukacyjnych prowadzonych podczas każdej edycji Przystanku Historia IPN przeprowadzą także warsztaty i wykłady na temat Solidarności i upadku PRL w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli oraz w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. J. Lelewela.

* * *

Powołując do życia Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawodawca postawił przed Instytutem m.in. zadanie „upowszechniania w kraju i za granicą wyników swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania”. Wypełniając ten zapis, ówczesne Biuro Edukacji Publicznej IPN uruchomiło w 2006 roku „Program polonijny BEP IPN”. 

Program ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli polonijnych, Polaków – nauczycieli pracujących poza granicami kraju oraz animatorów kultury i języka polskiego.

Od 2006 r.  w ramach programu polonijnego Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z polonijnymi placówkami oświatowymi. Prowadzimy wykłady, warsztaty i lekcje dla nauczycieli i uczniów, organizujemy prezentacje wystaw historycznych, a także zachęcamy środowiska polonijne do udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych IPN. Tworzymy sieć „Przystanków Historia”, w których pracownicy IPN pojawiają się systematycznie. W ramach tej pracy dotarliśmy do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy dzieci i młodzieży mieszkających za granicą. Wszystkie te działania mają wspierać Polaków poza granicami kraju w zachowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski.

Jednym z elementów programu polonijnego są zagraniczne „Przystanki Historia” powstające dzięki nauczycielom oraz instytucjom, które podejmują współpracę z IPN. Podczas spotkań w ramach Przystanków Historia IPN organizowane są przez naszych pracowników prezentacje wystaw, promocje książek oraz zajęcia dla nauczycieli i uczniów szkół polonijnych. Obecnie funkcjonują przystanki w Wilnie, Grodnie, Lwowie, na Zaolziu, w Łucku i Żytomierzu na Ukrainie, w Brukseli, Londynie, Nowym Jorku i Chicago.

 

 

do góry