Nawigacja

Aktualności

Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019

  • Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Dziennikarze z RPA w Instytucie Pamięci Narodowej – 13 czerwca 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)

13 czerwca 2019 r. w IPN gościła Valerie Boje, wszechstronna dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem i redaktor naczelna dziennika „Pretoria News”, oraz Agnieszka Sababady. W spotkaniu ze strony Instytutu wzięli udział Agnieszka Jędrzak, kierownik Samodzielnej Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych oraz dr Tomasz Kozłowski z Biura Badań Historycznych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wizyty studyjnej dziennikarzy RPA w Polsce, przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polską Agencję Prasową.

Wizyta ma na celu przybliżenie procesu transformacji i przemian ideologicznych w Polsce społeczeństwu RPA, dla którego istotne jest poznanie polskich doświadczeń. Wśród tematów, którymi szczególnie interesują się dziennikarze, jest polska droga do wolności, walka o odzyskanie niepodległości, przywrócenie demokracji, jak również poszanowanie praw człowieka. Polska postrzegana jest jako kraj udanych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, w którym przemiany demokratyczne wpłynęły na sukces gospodarczy. Ponadto w ramach przedsięwzięcia promowana jest historia Polski w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Agnieszka Jędrzak przedstawiła genezę powstania Instytutu, podstawę prawną jego działalności, strukturę na poziomie centrali i oddziałowych biur oraz zadania realizowane przez poszczególne piony merytoryczne. Dr Tomasz Kozłowski opowiedział o procesie transformacji po obaleniu komunizmu i, wiążącym się z nim, kompleksowym rozliczaniem przeszłości.

Valerie Boye pytała o trudności związane ze sprawiedliwością okresu przemian i zadośćuczynienia ofiarom. Pochyliła się także nad działaniami śledczymi IPN. W tym kontekście podjęte zostały sprawy Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, związane z nielegalnym wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. W toku sprawy sąd zgodził się z aktem oskarżenia prokuratora pionu śledczego IPN, że stan wojenny przygotowano i wprowadzono niezgodnie z ówczesną konstytucją, a dokonała tego „grupa przestępcza o charakterze zbrojnym”, złożona z ludzi na najwyższych stanowiskach. Związek ten tworzyli generałowie: Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Florian Siwicki oraz Tadeusz Tuczapski.

Dziennikarka zadała także pytanie dotyczące najskuteczniejszego sposobu rozliczania przeszłości. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że kompilacja aktywności w sferze badań naukowych, edukacji, upamiętniania, ścigania zbrodni, dbałości o spuściznę archiwalną pozostaje mocnym orężem w propagowaniu wiedzy o kluczowych wydarzeniach w historii Polski. Jednakże jednogłośnie podsumowano, że kluczem do kształtowania tożsamości narodowej i postaw patriotycznych są zawsze działania edukacyjne,  w tym warsztaty, wystawy, gry czy tematyczne materiały.

Rezultatem wizyty studyjnej będą publikacje w prasie drukowanej i elektronicznej, a także w Internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

do góry