Nawigacja

Aktualności

IPN na VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019

– W wielu miejscach na świecie, gdzie słychać polski język, odradza się polskie szkolnictwo. To jest też Państwa wielka zasługa. I za to bardzo dziękuję – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek do uczestników VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska” – Toruń, 13–16 czerwca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)

„Polskość poza granicami Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, Kościół” to hasło VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”, który rozpoczął się 13 czerwca w Toruniu.

W otwarciu zjazdu wzięli udział m.in. przedstawiciele Senatu i MEN. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali prezes IPN Jarosław Szarek, Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, oraz Przemysław Wójtowicz z bydgoskiej delegatury IPN.

Zjazd jest kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie. Co roku nauczyciele polscy i polonijni pracujący poza granicami naszego kraju zbierają się w Polsce, aby dyskutować, uczyć się i spotykać z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji – parlamentarnych oraz pozaparlamentarnych, zajmujących się w swojej działalności problematyką polonijną. To daje okazję do uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie, zgłoszenie potrzeb i postulatów środowiska nauczycielskiego i wreszcie wypracowania koncepcji przyszłej działalności pedagogicznej.

Uczestnicy tegorocznego spotkania będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu budowania i podtrzymywania polskości w każdej z trzech ważnych instytucji: rodzinie, szkole, Kościele. Podczas zjazdu odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku.

Organizatorami zjazdu są Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Miasto Toruń. VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych został objęty Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy. Zjazd Nauczycieli Polonijnych współfinansowany jest przez Senat RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej o VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych

Program polonijny IPN

Od 2006 r.  w ramach programu polonijnego Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z polonijnymi placówkami oświatowymi. Prowadzimy wykłady, warsztaty i lekcje dla nauczycieli i uczniów, organizujemy prezentacje wystaw historycznych, a także zachęcamy środowiska polonijne do udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych IPN. Tworzymy sieć „Przystanków Historia”, w których pracownicy IPN pojawiają się systematycznie. W ramach tej pracy dotarliśmy do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy dzieci i młodzieży mieszkających za granicą. Wszystkie te działania mają wspierać Polaków poza granicami kraju w zachowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski.

Konferencja „Polonijne spotkania z historią najnowszą” jest corocznym podsumowaniem działań w programie polonijnym. 

Powołując do życia Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawodawca postawił przed Instytutem m.in. zadanie „upowszechniania w kraju i za granicą wyników swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania”. Wypełniając ten zapis, ówczesne Biuro Edukacji Publicznej IPN uruchomiło w 2006 roku „Program polonijny BEP IPN”. 

Program ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli polonijnych, Polaków – nauczycieli pracujących poza granicami kraju oraz animatorów kultury i języka polskiego.

W ramach programu polonijnego pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN nawiązują kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prowadzą różnego typu zajęcia dla nauczycieli, uczniów i środowisk polonijnych, organizują prezentacje wystaw historycznych. Tworzone są także zagraniczne Przystanki Historia IPN, w których pracownicy IPN pojawiają się systematycznie, przybliżając zagadnienia zawiązane z najnowszą historią Polski. Do tej pory uruchomiono takie punkty m.in w Wilnie, Lwowie, Grodnie, Brukseli, na Zaolziu, w Nowym Jorku i Chicago. W ramach tej pracy edukatorzy IPN dotarli do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy uczniów żyjących poza granicami kraju.

Jednym z elementów programu polonijnego są zagraniczne „Przystanki Historia” powstające dzięki nauczycielom oraz instytucjom, które podejmują współpracę z IPN. Podczas spotkań w ramach Przystanków Historia IPN organizowane są przez naszych pracowników prezentacje wystaw, promocje książek oraz zajęcia dla nauczycieli i uczniów szkół polonijnych. Obecnie funkcjonują przystanki w: Wilnie, Grodnie, Lwowie, na Zaolziu, w Łucku i Żytomierzu na Ukrainie, w Brukseli, Londynie, Nowym Jorku i Chicago.

W ramach programu polonijnego BEN prowadzi szeroką akcję edukacyjną wśród polskich szkół i instytucji na całym świecie. Zajęcia prowadzone przez najlepszych edukatorów, naukowców i archiwistów przybliżają historię Polski w XX w. oraz przedstawiają rolę IPN.

do góry