Nawigacja

Aktualności

Najnowszy numer „Biuletynu IPN” 6/2019 już w sprzedaży

PRZEBUDZENIE MOCY – to temat czerwcowego numeru „Biuletynu IPN” wydanego w 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Pielgrzymki, która w zdecydowany sposób przyczyniła się do umocnienia wiary i do obalenia komunizmu.

W numerze m.in. tekst Ronald Reagan i Jan Paweł II. Partnerstwo, które zmieniło świat. Znaczenie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II daleko wykraczające poza granice Polski ukazywano dotychczas nieśmiało – pewnie z obawy przed posądzeniami o megalomanię czy polski mesjanizm. Tymczasem dziś fakt ten potwierdzają najpoważniejsi światowi politycy.

Bezsporne jest, że Jan Paweł II w wielkiej mierze przyczynił się do upadku komunizmu. Jeżeli pytamy o moment uruchomienia tej lawiny, która okazała się nie do zatrzymania, to z całą pewnością trzeba wskazać na pielgrzymkę z 1979 roku do Polski. Tu dokonało się PRZEBUDZENIE MOCY. Tu papież-Polak „odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”.

Papież obnażył komunistyczne zniewolenie i ideową pustkę ateistycznego systemu; ukazał drogę ku wolności i miarę ludzkiego serca, które może wypełnić tylko Bóg.

 

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem o obecności krzyża na pl. Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) Duchem ciosany (30 min.) w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego.

Dostępny od 19 czerwca w księgarniach IPN w Warszawie sieci empik oraz w placówkach Poczty Polskiej.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

 

SPIS TREŚCI

Papież w Polsce (1979)

 • Piotr Naimski – Galilejczyku, zwyciężyłeś! Ronald Reagan i Jan Paweł II. Partnerstwo, które zmieniło świat – (PDF)
 • Rafał Łatka – Wielkie dni Polski
 • Ks. Jarosław Wąsowicz – Historia Polski w nauczaniu Jana Pawła II
 • Filip Musiał – Dziedzictwo, któremu na imię Polska
 • Marcin Kasprzycki – „Witojcie nom Ojce Święty, na Podholu dziś przyjęty”. Jan Paweł II w Nowym Targu
 • Andrzej Grajewski – „Przypomnieliśmy, że istnieje Słowiańszczyzna”. Nieznane jasnogórskie przemówienie Jana Pawła II z czerwca 1979 r.
 • Andrzej W. Kaczorowski – „Chłopom polskim szczęść Boże!”
 • Paweł Skibiński – Jan Paweł II i prymas Wyszyński

Sylwetki

 • Zbigniew Bereszyński – W dwóch konspiracjach. Kapitan Mieczysław Lipa „Wysocki”, „Wichura”, „Karpacki”

Komentarze historyczne

1939–1945 Bohater

 • Anna Zechenter – Stefan Rowecki

1939–1945 Zbrodniarz

 • Marcin Przegiętka – Odilo Globocnik

Pisarze Niepodległości

 • Marek Klecel – Wolność tragiczna i wspólnota polskiego losu. Kazimierz Wierzyński (1894–1969)​

Pojedynek

 • Paweł Błażewicz – O dekomunizację języka
do góry